Model elektrowni okrętowej statku „Horyzont II” w programie PSCAD

A model of power station of M/V „Horyzont II” created in the PSCAD

Andrzej Piłat         

Abstract: 

In the paper presents a model of ship electricity grid made in the PSCAD X4. The object which was simulated is a school and research vessel „Horyzont II”. Synchronous generators with voltage regulators and driving diesel engines are modeled. The waveforms of current and voltage during the switching on and off the receiver (with linear and non-linear current-voltage characteristics) are shown.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono model okrętowej sieci elektroenergetycznej wykonanej w programie PSCAD X4. Obiektem, który zasymulowano, jest statek szkolno-badawczy „Horyzont II”. Zamodelowano prądnice synchroniczne wraz z regulatorami napięcia oraz napędzającymi je silnikami diesla. Przedstawiono przebiegi chwilowe napięć i prądów podczas załączenia i wyłączenia odbiornika o liniowej i nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej.

Issue: 
Pages: 
50
59
Download full text in pdf: 
References: 

Arendt R., Simulation investigations of ship power systems, Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2011.

Friedel V., Modeling and Simulations of a Fybrid Wind-Diesel Microgrid, Royal Institut of Technology, Stockholm, Sweden, June 2009.

Prousalidis J., Muthumumi D., Power quality on electric ship, Flux Magazine, June 2006.

Simoes M.G, Palle B., Chakraborty S., Electrical Model Development and Validation for Distributed Resources, Colorado 2007.

Swarn S. Kalasi, Nayak O., Ship Electrical System Simulation, Electrical Schip Technologies symposium, IEEE, 2005.

Tarasiuk T., Mindykowski J., Weryfikacja doświadczalna analizatora jakości energii elektrycznej na statku m/s Horyzont II, PAK 2003.

The Electromagnetic Transients and Controls Simulation Engine, Monitoba HVDC 2010.

Citation pattern: Piłat A., Model elektrowni okrętowej statku „Horyzont II” w programie PSCAD, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 85, pp. 50-59, 2014

BibTeX     EndNote