Rozdzielnice okrętowe – przegląd wybranych współczesnych rozwiązań

Ship main switchbords – review modern construction
Abstract: 

Increase of electric ship network and voltage and power loads are required better distribution power systems (switchboards). This article is focused for development of HV and LV Ship Main Switchboards on the base several the most important solutions provided by switchboards manufacturers.

Streszczenie: 

Dynamiczny rozwój elektroenergetyki okrętowej w ostatnich latach oraz zainstalowane coraz większe napięcia i moce wymagają coraz sprawniejszych systemów dystrybucji energii (rozdzielnic). Artykuł jest próbą nieskomplikowanego spojrzenia na rozwój w dziedzinie budowy rozdzielnic okrętowych nn i Sn na podstawie kilku najważniejszych rozwiązań oferowanych przez producentów w kontekście wymagań towarzystw klasyfikacyjnych.

Issue: 
Pages: 
82
94
Download full text in pdf: 
References: 

Cichosz E., Skorek W., Aktualizacja dokumentacji technicznej uczelnianej elektrowni z rozdzielnicą RG, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009.

Warkusz M., Przegląd współczesnych rozwiązań głównych i awaryjnych rozdzielnic okrętowych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2014.

Elektrosystemy, 2011, nr 9(140), s. 137–141.

http://www.gislebork.pl/c/oferta-handlowa/rozdzielnice-sn-w-izolacji-pow....

http://www.elmor.com.pl/pl_.

http://radiolex.pl/rozdzielnice-okretowe,lp,1326.html.

Citation pattern: Nowak T., Rozdzielnice okrętowe – przegląd wybranych współczesnych rozwiązań, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 85, pp. 82-94, 2014

BibTeX     EndNote