Składowe mocy i ich rozdział między równolegle pracujące prądnice na promie pasażersko-samochodowym z napędem elektrycznym

Power components and their distribution between generators working in parallel on passenger-car ferry with electric drive

Mariusz Górniak         

Abstract: 

In the paper were discussed the active, reactive, nonactive power and current distribution indexes as well as its measurement results on passenger-car ferry with electric drive. Mainly taking into account changes, that have taken place over the last years on the description of power definitions the load distribution parameters were determined according to the currently valid, standardizing power definitions document IEEE 1459-2010. Initial research have shown, that there are differences in the indexes size, depending on what components of power of currents and voltages distorted waveforms will be considered in the measurement.

Streszczenie: 

Stale rosnąca liczba odbiorników nieliniowych, w szczególności układów energoelektronicznych napędu głównego statku, powoduje zniekształcenia prądu oraz napięcia sieci i tym samym generuje moce harmonicznych. W takich warunkach analiza rozdziału mocy jedynie dla składowych podstawowych może być niepełna i prowadzić do niewłaściwych wniosków. Wstępne badania wykazały, że dla zniekształconych przebiegów napięcia i prądu pojawiają się rozbieżności w wartościach wskaźników rozdziału obciążeń wyznaczonych z mocy całkowitych i składowych podstawowych. W pracy omówiono wskaźniki rozdziału obciążeń: mocy czynnej, biernej, nieczynnej oraz prądu i wyniki ich pomiaru na promie pasażersko-samochodowym z napędem elektrycznym. Wyznaczono parametry rozdziału obciążeń według aktualnie obowiązującej normy IEEE 1459-2010. Wstępne badania wykazały, że pojawiają się różnice w wielkości wskaźników, w zależności od tego, jakie składowe mocy zniekształconych przebiegów prądów i napięć będą uwzględniane w pomiarze.

Issue: 
Pages: 
68
81
Download full text in pdf: 
References: 

Gnaciński P., Prediction of windings temperature rise in induction motors supplied with distorted voltge, Energy Conversion & Management (ELSEVIER), 2008, April, vol. 49, no. 4, s. 707–717.

Górniak M., Szweda M., Analiza rozdziału obciążeń między równolegle pracujące prądnice na przykładzie wybranych statków, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2010, nr 66, s. 37–48.

IEC Std. 61000-4-30, Electromagnetic Compatibility (EMC): Testing and measurement techniques – power quality measurement methods.

IEEE Std. 1459-2010, IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced or Unbalanced Conditions, New York, 19 March 2010.

Mindykowski J. et al., Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu rozwojowego nr R0102703 pt. „Uniwersalne analizatory/estymatory jakości energii elektrycznej, w szczególności do zastosowań w izolowanych systemach elektroenergetycznych”, Gdynia 2011.

Polski Rejestr Statków, Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich. Część VIII. Instalacje elektryczne i systemy sterowania, PRS, Gdańsk 2007.

Tarasiuk T., Ocena jakości energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, Prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2009.

Citation pattern: Górniak M., Składowe mocy i ich rozdział między równolegle pracujące prądnice na promie pasażersko-samochodowym z napędem elektrycznym, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 85, pp. 68-81, 2014

BibTeX     EndNote