Analiza awarii w układzie elektroenergetycznym systemu dynamicznego pozycjonowania statku

Analysis of failure in the power system of ship dynamic positioning system
Abstract: 

The development of dynamic positioning systems caused the increasing optimize steering and control system. During increased solution for supply propulsion system (tunel and azimuth thruster) Engineers needs find new configurations of power supply plant . Together with the development new ideas appear many new problems and failures in power management systems. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) tests are used to determine how it behaves dynamic positioning system when the fault occurring.

Streszczenie: 

Rozwój systemów dynamicznego pozycjonowania statku spowodował coraz większe zapotrzebowanie na zoptymalizowanie układów sterowania. Zwiększyła się również liczba rozwiązań wykorzystywanych w układach elektroenergetycznych służących do zasilania pędników tunelowych i azymutalnych. Wraz z tym wzrostem pojawiły się problemy związane ze skutkami awarii w rozbudowanych układach zarządzania mocą. W celu określenia, jak zachowuje się każdy system dynamicznego pozycjonowania zaimplementowany dla indywidualnej jednostki, przeprowadza się testy FMEA (Failure Modes and Effects Analysis).

Issue: 
Pages: 
60
67
Download full text in pdf: 
References: 

IMCA, M218, http://www.imca-int.com/news/2012/11/30/imca-publishes-dp-station-keepin.... aspx.

M. Dęsoł, Analiza awarii w układzie elektroenergetycznym systemu dynamicznego pozycjonowania statku 67

Śmierzchalski R., Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku, Gryf, Gdańsk 2004.

Śmierzchalski R., Automatyzacja systemów energetycznych statku – laboratorium, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2004.

Citation pattern: Dęsoł M., Analiza awarii w układzie elektroenergetycznym systemu dynamicznego pozycjonowania statku, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 85, pp. 60-67, 2014

BibTeX     EndNote