72

Scientific journal: 
72/2012
Wybrane zagadnienia przedsiębiorczości i towaroznawstwa
Editor: 
prof. dr hab. Izabela Steinka
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers