64

Scientific journal: 
64/2010
Eksploatacja urządzeń okrętowych
Editor: 
dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AM
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers