Metoda estymacji ryzyka napędowego systemów okrętowych

Hoang Nguyen         

Abstract: 
Streszczenie: 

Artykuł przedstawia procedury zastosowania metody AHP w estymacji ryzyka systemów okrętowych. Estymacje parametrów funkcji ryzyka systemów przeprowadza się na podstawie danych ekspertów uzyskanych metodą porównywania parami.

Issue: 
Pages: 
89
98
Download full text in pdf: 
References: 

Gniedienko B.W., Bielajew J.K., Sołowiew A.D., Metody matematyczne w teorii niezawodności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.

Kwiesielewicz M., Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte porównywanie parami, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2002.

Mazzuchi T., Linzey W., Brauning A., A paired comparison experiment for gathering expert judgment for an aircraft wiring risk assessment, Reliability Engineering & System Safety, 2008, 93, s. 722–731.

Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York 1980.

Citation pattern: Nguyen H., Metoda estymacji ryzyka napędowego systemów okrętowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 64, pp. 89-98, 2010

BibTeX     EndNote