Wpływ nagniatania na umocnienie elementów części maszyn okrętowych

Abstract: 
Streszczenie: 

Nagniatanie może być wykorzystywane w procesie technologicznym wytwarzania i regeneracji wielu elementów części maszyn okrętowych. Często regenerowane są powierzchnie walcowe zewnętrzne (np. czopy wałów napędowych i korbowych). W pracy określono wpływ technologii nagniataniem na umocnienie warstwy wierzchniej próbek walcowych wykonanych ze stali C45. Nagniatanie wykonano za pomocą nagniataka krążkowego z dociskiem sztywnym NK-01 produkcji Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów. Nagniatak ten może być wykorzystywany do obróbki wykańczającej zewnętrznych powierzchni walcowych elementów części maszyn okrętowych.

Issue: 
Pages: 
36
42
Download full text in pdf: 
References: 

El-Taweel T. A., El-Axir M. H., Analysis and optimization of the ball burnishing process through the Taguchi technique, Int J Adv Manuf Technol, 2009, 41, s. 301–310.

Korzyński M., Nagniatanie ślizgowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

Labuda W., Starosta R., Dyl T., Estimation of the influence of burnishing parameters on steel X5CrNi18-10 surface layers strengthening and roughness changes, Journal of Kones Powertrain and Transport, 2008, vol. 15, no. 3, s. 259–267.

Przybylski W., Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, t. 2, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.

Citation pattern: Dyl T., Wpływ nagniatania na umocnienie elementów części maszyn okrętowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 64, pp. 36-42, 2010

BibTeX     EndNote