80

Scientific journal: 
80/2013
Modelowanie jakości i żywności
Editor: 
prof. dr hab. Izabela Steinka
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers