Modelowanie matematyczne w ocenie jakości materiałów opakowaniowych

Mathematical modelling in the quality evaluation of packaging materials

Magda Morawska         Izabela Steinka         Agnieszka Blokus-Roszkowska         

Abstract: 

The influence of curd cheese components on physicochemical properties changes of polyamide/ polyethylene laminates was a ground for constructing mathematical model. Mathematical model described stability changes of physicochemical parameters of packaging materials after the contact with curd cheese components.

Streszczenie: 

Na podstawie danych doświadczalnych dotyczących zmian właściwości fizykochemicznych badanych laminatów poliamidowo-polietylenowych pod wpływem komponentów twarogów skonstruowano model matematyczny. Model matematyczny opisywał zmiany stabilności parametrów fizykochemicznych materiałów opakowaniowych po kontakcie z komponentami twarogów. Za pomocą równania matematycznego porównano wszystkie zmieniające się podczas przechowywania właściwości fizykochemiczne laminatu poliamidowo-polietylenowego, za pomocą jednej wartości liczbowej.

Słowa kluczowe: 
interakcje opakowanie–produkt
Issue: 
Pages: 
5
12
Download full text in pdf: 
References: 

Chiellini E., Corti A., Swift G., Biodegradation of thermally-oxidized, fragmented low-density polyethylenes, Polymer Degradation and Stability, 2003, 81(2), s. 341–351.

Fujisawa M., Hirai H., Nishida T., Degradation of Polyethylene and Nylon-66 by the Laccase-Mediator System, Journal of Polymers and the Environment, 2001, 9(3), s. 103–108.

Lee K., Quality and safety aspects of meat products as affected by various physical manipulations of packaging materials, Meat Science, 2010, 86(1), s. 138–150.

Orr I.G., Hadar Y., Sivan A., Colonization, biofilm formation and biodegradation of polyethylene by a strain of Rhodococcus ruber, Applied Microbiology and Biotechnology, 2004, 65(1), s. 97–104.

Yamada-Onodera K., Mukumoto H., Katsuyaya Y., Saiganji A., Tani Y., Degradation of polyethylene by a fungus, Penicillium simplicissimum YK, Polymer Degradation and Stability, 2001, 72(2), s. 323–327.

Citation pattern: Morawska M., Steinka I., Blokus-Roszkowska A., Modelowanie matematyczne w ocenie jakości materiałów opakowaniowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 80, pp. 5-12, 2013

BibTeX     EndNote