Reviewers 2014

 1. dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. AM Szczecin – Akademia Morska w Szczecinie
 2. dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska – Akademia Morska w Gdyni
 4. dr Dariusz Barbucha – Akademia Morska w Gdyni
 5. dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM Szczecin – Akademia Morska w Szczecinie
 6. dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM Szczecin – Akademia Morska w Szczecinie
 7. dr hab. inż. Andrzej Bień – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 8. dr Jorg Biesemann – Hochschule Bremerhaven, Niemcy
 9. prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu – Akademia Morska w Gdyni
 10. prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski – Akademia Morska w Gdyni
 11. dr inż. Piotr Bzura – Politechnika Gdańska
 12. dr inż. Marek Chodnicki – Politechnika Gdańska
 13. dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 14. dr hab. inż. Jolanta Czarnocińska, prof nadzw. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 15. dr hab. inż. Michał Czech, prof. nadzw. PB – Politechnika Białostocka
 16. dr hab. Wiesław „Wes” Czyżowicz, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 17. prof. dr hab. Marianna Daszkowska – Politechnika Gdańska
 18. dr hab. Kazimierz Dendura, prof. WSAiB – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 19. Naida Mehmedbegović Dreilich, M.A., M.P.S. – Hochschule Bremerhaven, Niemcy
 20. dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska
 21. prof. dr hab. inż. Andrzej Felski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 22. dr hab. inż. Wiesław Fiebig, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska
 23. dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 24. dr hab. inż. Wiesław Galor, prof. AM Szczecin – Akademia Morska w Szczecinie
 25. dr hab. inż. Jerzy Garus, prof. nadzw. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 26. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. nadzw. AM Szczecin – Akademia Morska w Szczecinie
 27. dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi – Politechnika Gdańska
 28. dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. nadzw. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 29. prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Akademia Morska w Gdyni
 30. dr hab. Marek Grzybowski, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 31. prof. dr Sönke Hartmann – Hochschule Bremerhaven, Niemcy
 32. dr hab. Michał Holec, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 33. prof. dr hab. inż. Ginter Hruzik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 34. prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – Politechnika Gdańska
 35. dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 36. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, prof. nadzw. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 37. prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 38. prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński – Akademia Morska w Gdyni
 39. dr hab. inż. Jacek Kasperski, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska
 40. prof. dr hab. Władysław Kędzior – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 41. dr inż. Bartosz Koczurkiewicz – Politechnika Częstochowska
 42. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska w Gdyni
 43. dr hab. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 44. dr inż. Karol Korcz – Akademia Morska w Gdyni
 45. dr hab. inż. Andrzej Kotnarowski, prof. nadzw. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 46. dr inż. Przemysław Krata – Akademia Morska w Gdyni
 47. dr inż. Karolina Krośnicka – Akademia Morska w Gdyni
 48. dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 49. dr inż. Jan Krupowies – Akademia Morska w Szczecinie
 50. prof. dr hab. Krzysztof Krygier – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 51. prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek – Politechnika Łódzka
 52. dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 53. prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 54. prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz – Politechnika Łódzka
 55. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik – Politechnika Warszawska
 56. prof. dr hab. inż. Michał Lisowski – Politechnika Wrocławska
 57. dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska
 58. kmdr dr inż. Tomasz Lus – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 59. prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 60. dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 61. dr inż. kpt. ż.w. Cezary Łuczywek, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 62. prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska – Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 63. prof. dr hab. Alicja Maleszka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 64. prof. dr hab. Maria Małecka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 65. dr hab. Sylwia Małgorzewicz – Gdański Uniwersytet Medyczny
 66. prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider – Uniwersytet Gdański
 67. dr inż. Tomasz Marcinkowski – Politechnika Gdańska
 68. dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. nadzw. PW – Politechnika Warszawska
 69. dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM Szczecin – Akademia Morska w Szczecinie
 70. dr inż. Michał Mazur – Politechnika Gdańska
 71. prof. dr hab. Jan Michniewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 72. prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 73. dr inż. Waldemar Mironiuk – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 74. dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 75. dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 76. prof. dr hab. inż. Roman Nadolny – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 77. dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 78. dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 79. dr inż. Bogdan Pachołek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 80. prof. dr hab. inż. Piotr Palich – Akademia Morska w Gdyni
 81. dr hab. inż. Roman Partyka – Politechnika Gdańska
 82. prof. dr hab. inż. Stefan Paszek – Politechnika Śląska w Gliwicach
 83. prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota – Politechnika Gdańska
 84. dr hab. inż. Stanisław Polanowski, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 85. dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 86. prof. zw. dr hab. Edward Pośpiech – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 87. dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. nadzw. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 88. prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – Akademia Morska w Gdyni
 89. prof. dr hab. Juliusz Przysławski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 90. dr inż. Przemysław Rajewski – Akademia Morska w Szczecinie
 91. dr Robby Renner – Hochschule Bremerhaven, Niemcy
 92. prof. dr hab. inż. Jerzy B. Rogowski – Akademia Morska w Gdyni
 93. dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska
 94. prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska – Akademia Morska w Gdyni
 95. dr hab. inż. Dariusz Rydz, prof. nadzw. PCz – Politechnika Częstochowska
 96. prof. dr inż. Sönke Schoof – Hochschule Bremerhaven, Niemcy
 97. prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 98. dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 99. dr hab. inż. Adam Słowik, prof. nadzw. PK – Politechnika Koszalińska
 100. prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 101. dr inż. Zbigniew Szozda – Akademia Morska w Szczecinie
 102. dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. nadzw. PW – Politechnika Warszawska
 103. prof. dr hab. Maria Śmiechowska – Akademia Morska w Gdyni
 104. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska
 105. doc. dr inż. Paweł Śniatała – Politechnika Poznańska
 106. dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 107. prof. dr hab. Franciszek Świderski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 108. dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska
 109. dr hab. Marian Turek, prof. nadzw. UG – Uniwersytet Gdański
 110. dr hab. Tomasz Wasilewski, prof. nadzw. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 111. dr inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 112. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 113. dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński – Politechnika Poznańska
 114. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski – Politechnika Koszalińska
 115. prof. dr Thomas Wieske – Hochschule Bremerhaven, Niemcy
 116. dr inż. Wojciech Więckiewicz – Akademia Morska w Gdyni
 117. dr hab. inż. Kazimierz Witkowski, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 118. dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 119. dr hab. Hubert Wysocki, prof. nadzw. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 120. prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk – Politechnika Gdańska
 121. prof. dr hab. Romuald Zalewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 122. dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. nadzw. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 123. dr hab. inż. Wojciech Zeńczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 124. prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 125. dr Beata Ziółkowska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu