Reviewers 2017

dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
dr hab. inż. Tomasz Abramowski, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
dr inż. Marek Adamowicz, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Ryszard Amarowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Jarosław Artyszuk, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
dr hab. inż. Joanna Katarzyna Banach, prof. nadzw. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
dr hab. inż. Marek Blok, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Stefan Brock, Politechnika Poznańska
dr hab. Andrzej Bursztyński, prof. nadzw. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
dr hab. inż. Adam Cenian, prof. IMP PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
dr inż. Marek Chodnicki, Politechnika Gdańska
dr inż. Paweł Chorab, Akademia Morska w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. inż. Elżbieta Daczkowska-Kozon, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Jerzy Garus, prof. nadzw. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
dr inż. Wojciech Górski, ENAMOR
dr inż. Michał Grochowski, Politechnika Gdańska
dr inż. Grzegorz Grzeczka, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Michał Gwóźdź, Politechnika Poznańska
dr inż. Dariusz Janiszewski, Politechnika Poznańska
dr inż. Agnieszka Kalbarczyk-Jedynak, Akademia Morska w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
dr hab. inż. Jan Kłobukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Maciej Kolwas, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, prof. nadzw SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
dr inż. kpt. żw. Adam Kowalski, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Roman Krok, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Jolanta Król, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. nadzw. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
dr inż. Dorota Łozowicka, Akademia Morska w Szczecinie
dr inż. Józef Małecki, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
dr hab. Roman Marks, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. inż. Robert Matysko, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
dr inż. Andrzej Michalak, Gdańska Szkoła Wyższa
dr inż. Joanna Michalak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr n. med. Małgorzata Michalska, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. inż. Waldemar Mironiuk, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Prof. Dr.-Ing. Kai Müller, Hochschule Bremerhaven
dr inż. kpt.ż.w. Jan Pawelski, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
Prof. Dr.-Ing. Karsten Peter, Hochschule Bremerhaven
dr inż. Krzysztof Piątek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. Stanisław Popek, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Mirosław Rojewski, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. nadzw. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Andrzej Rybarczyk, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Dariusz Rydz, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Waldemar Serbiński, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Krzysztof Siczek, Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. nadzw. PW, Politechnika Warszawska
dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, prof. zw. PG, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Tadeusz Stupak, Akademia Morska w Gdyni
dr inż. Marcin Szczepanek, Akademia Morska w Szczecinie
dr inż. Paweł Szczepankowski, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
dr inż. Zbigniew Szozda, Akademia Morska w Szczecinie
dr inż. Piotr Szweda, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Piotr Szymak, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
dr n. med. Aleksandra Śliwińska, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. inż. Paweł Śliwiński, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, Politechnika Gdańska
dr inż. Piotr Treichel, Akademia Morska w Szczecinie
dr inż. Jan Wajs, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Tomasz Węgiel, Politechnika Krakowska
dr hab. Jolanta Wieczorek, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Zdzisław Zatorski, prof. nadzw. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Zenon Zwierzewicz, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Krzysztof Zymmer, prof. IEL, Instytut Elektrotechniki w Warszawie
dr hab. inż. Andrzej Żak, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
dr hab. inż. Bogdan Żak, prof. nadzw. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
dr hab. inż. Katarzyna Żelazny, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska