Ocena jakości sensorycznej wybranych batonów owocowo-zbożowych

Assessment of sensory quality of selected fruit and cereal bars
Abstract: 

The paper demonstrates an assessment of sensory quality of fruit and cereal bars from selected producers that are available on the retail market. The following three flavour varieties of fruit and cereal bars were selected for examination: banana-chocolate, nutchocolate, with raisins in chocolate. The sensory assessment was carried out using a 5-point scale method with the use of a specially grade master card on the PN-V-74026:2003 and literature. The sensory assessment concluded that among the banana-chocolate and raisins in chocolate bars the best score was attained by the bars produced by a producer (A), and in the case of nut-chocolate flavour, the bars of producer (C) were given the highest grade.

Streszczenie: 

W pracy przedstawiono ocenę jakości sensorycznej batonów owocowozbożowych wybranych producentów, dostępnych na rynku detalicznym. Do badań wybrano trzy następujące warianty smakowe batonów owocowo-zbożowych: bananowo-czekoladowe, orzechowo-czekoladowe, z rodzynkami w czekoladzie. Ocenę sensoryczną przeprowadzono metodą 5-punktową z zastosowaniem przygotowanej do tego celu wzorcowej karty ocen na podstawie PN-V-74026:2003 oraz źródeł literaturowych. W wyniku przeprowadzonej oceny sensorycznej stwierdzono, że spośród batonów bananowo-czekoladowych i z rodzynkami w czekoladzie najwyższe noty uzyskały batony wyprodukowane przez producenta (A), w przypadku smaku orzechowo-czekoladowego najlepiej ocenione zostały batony producenta (C).

Słowa kluczowe: 
batony owocowo-zbożowe
Issue: 
Pages: 
149
155
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bohdan, M., 2009, Walory zdrowotne wyrobów typu musli, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, nr 7, s. 70–73.

Greń, J., 1975, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa.

Jaworska, D., Pruska, A., 2012, Zastosowanie oceny konsumenckiej w opracowaniu nowych wyrobów spożywczych na przykładzie batonu typu musli, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 570, s. 53–63.

Kowalska, J., Małoszewska, E., 2009, Ocena towaroznawcza czekolad wysokokakaowych, Nauka. Przyroda. Technologie, nr 3(4), s. 1–10.

Krełowska-Kułas, M., 1993, Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa.

Mościcki, L., 1999, Ekstruzja i jej zastosowanie w przetwórstwie rolno-spożywczym. Część. 3. Produkcja zbożowej galanterii śniadaniowej, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 3, s. 7–9. PN-A-88032:1998, Wyroby cukiernicze. Badania organoleptyczne.

PN-V-74026:2003, Batony owocowo-zbożowo, specjalne. PN-EN ISO 8586:2014-03, Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniających i ekspertów oceny sensorycznej.

Wianecki, M., 2007, Technologia ekstrudowanych produktów zbożowych z dodatkiem białek zwierzęcych i roślinnych, Akademia Rolnicza w Szczecinie.

Zawiślak, K., Grochowicz, J., Panasiewicz, M., Sobczak, P., 2005, Ocena sensoryczna batonów otrzymanych na bazie przetworzonych zbóż, Inżynieria Rolnicza, nr 11(9), s. 533–541.

Citation pattern: Borkowska B., Opolska J., Ocena jakości sensorycznej wybranych batonów owocowo-zbożowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 099, pp. 149-155, 2017

BibTeX     EndNote