Jakość mlecznych napojów fermentowanych suplementowanych dodatkami po-chodzenia roślinnego

Abstract: 
Streszczenie: 

Mleczne napoje fermentowane, ze względu na swoje szczególne właściwości, stanowią cenne uzupełnienie codziennej diety człowieka. Uwzględniając częstotliwość wprowadzania wyrobów innowacyjnych, najbardziej dynamicznym segmentem rynku produktów spożywczych są mleczne napoje fermentowane, a szczególnie jogurty. Producenci, chcąc zaspokoić gusta konsumentów, zachowując jednocześnie wysoką jakość i bezpieczeństwo wyrobów, coraz częściej stosują substancje dodatkowe do żywności. Pozwala to na wdrożenie nowych technologii produkcji, rozszerzenie oferty handlowej, jak również zwiększenie konkurencyjności na rynku.
Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych ze wzbogacaniem mlecznych napojów fermentowanych w dodatki pochodzenia roślinnego.

Issue: 
Pages: 
39
44
Download full text in pdf: 
References: 

Bogacz A., Co nowego w świecie aromatów i dodatków do żywności, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, 2007, 1, 34–37.

Czapski J., Czy nowe znaczy bezpieczne?, „Przemysł Spożywczy”, 2007, 4, 12–15.

EU Commission DG SANCO: Draft proposal for regulation of the European Parliament and of the Council on nutrition, functional and health claims made on foods, 2002, Working document 1832/2002.

FAO/WHO Codex Alimentarius Commision Annex Proposed Draft Standard for Fermented Milks (A11) CL, 1997 – MMP, 12, 1997.

Girard K., Przeciwutleniacze na rynku żywności funkcjonalnej, „Przemysł Spożywczy”, 2008, 1, 32–33.

Krygier K., Problemy bezpieczeństwa dodatków do żywności, „Przemysł Spożywczy”, 2005, 8, 42–46.

Kudełka W., Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, 678, 149–160.

Kunachowicz H., Przygoda B., Wzbogacać żywność czy nie wzbogacać?, „Przemysł Spożywczy”, 2008, 8, 86-89.

Kuśmierczyk K., Szepieniec-Puchalska D., Zmiany w konsumpcji żywności w Polsce, „Przemysł Spożywczy”, 2008, 12, 6–13.

Libudzisz Z., Mikroflora jelitowa a nowe generacje mlecznych napojów fermentowanych, „Żywienie człowieka i metabolizm”, 1999, Suplement 26, 5–13.

Libudzisz Z., Walczak P., Bardowski J., Bakterie fermentacji mlekowej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998, 125.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, DzU z dnia 3 października 2008 r.

Rutkowski A., Dodatki funkcjonalne do żywności, „Przemysł Spożywczy”, 2006, 5, 2–8.

Wieczorkiewicz R., Jogurt na zdrowie, Portal spożywczy, www.portalspozywczy.pl, data aktualizacji 06-05-2009.

Zaręba D., Ziarno M., Czapska M., Bednarczyk M., Czynniki warunkujące przeżywalność mikroflory jogurtów i biojogurtów, „Przegląd Mleczarski”, 2008, 10, 8–13.

Ziajka S., Mleczarstwo, cz.1, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, 160–167, 190.

Zmarlicki S., Zdrowotne aspekty mleka i przetworów mlecznych, „Zdrowie Publiczne”, 2006, 116, 142–146.

Citation pattern: Stankiewicz J., Jakość mlecznych napojów fermentowanych suplementowanych dodatkami po-chodzenia roślinnego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 61, pp. 39-44, 2009

BibTeX     EndNote