Wyznaczanie charakterystyk wyjściowych czujnika optycznego metodą aproksymacji średniokwadratowej

Piotr Jankowski         Andrzej Piłat         Joanna Wołoszyn         

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule przedstawiono sposób wyznaczania charakterystyki wyjściowej optycznego czujnika przemieszczenia prostoliniowego z wykorzystaniem aproksymacji średniokwadratowej. Procedurę do aproksymacji zbioru punktów zbudowano w środowisku Mathcad, opierając się na ortogonalnych funkcjach Grama. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych określających funkcje aproksymujące dla znanej funkcji analitycznej z zadanymi losowo zakłóceniami. Na tej podstawie przeprowadzono dyskusje na temat najkorzystniejszej liczby punktów pomiarowych.

Issue: 
Pages: 
75
94
Download full text in pdf: 
References: 

Boot K., Optoelektronika, WKiŁ, Warszawa 2001.

Dahlquist G., Bjorck A., Numerical Methods, PWN, Warszawa 1983.

Czucha J., Woloszyn J., Woloszyn M., The comparision of ultra fast A.C. hybrid circuit breakers with GTO and IGBT, 35th Universities Power Engineering Conference UPEC’2000, Belfast, 6–8 September 2000.

Fortuna Z. i inni, Numerical Methods, WNT, Warszawa 1982.

Jankowski P., Analysis of Measurement Results in Electrotechnics in Mathcad Environment, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2003.

Jankowski P., Dudojć B., Mindykowski J., Simple method of dynamic displacement record of contacts driven by inductive dynamic drive, Metrology and Measurement Systems, PAN, 2009.

Ralston A., Introduction to Numerical Analysis, PWN, Warszawa 1983.

www.pcp.cpm.

www.visionresearch.com.

Citation pattern: Jankowski P., Piłat A., Wołoszyn J., Wyznaczanie charakterystyk wyjściowych czujnika optycznego metodą aproksymacji średniokwadratowej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 66, pp. 75-94, 2010

BibTeX     EndNote