Postawy i zachowania konsumentów do 40. roku życia na rynku piwa

Attitudes and behavior of drinking adults until 40 year of life towards beer

Anna Suszek-Namroży         Katarzyna Mironiuk         

Abstract: 

Beer is one of the most popular alcohol beverage among Poles. It is being consumed at least a couple times a year, by almost 73% of adults, which gives about 23 million consumers. The aim of the study was to cognize attitudes and behavior of people between 18–40 year of life towards beer. Drinking occasionally was manifested by 38,74% of respondents, and the most popular place of consumption turned out to be bars and pubs (35,14%). Almost 40% of analyzed group was choosing places that offered a variety of imported beers and locally brewed ales. Desire to look for and to try craft beers was suggested by 62% of respondents.

Streszczenie: 

Piwo jest najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród Polaków. Przynajmniej kilka razy w roku pije je prawie 73% dorosłych osób, co odpowiada blisko 23 milionom konsumentów. Celem badań było poznanie postaw i zachowań konsumentów do 40. roku życia na rynku piw. Największa grupa respondentów zadeklarowała okazjonalne spożycie piwa (38,74%), a jako najbardziej popularne miejsce konsumpcji tego trunku wskazała bary oraz puby (35,14%). Prawie 40% badanych wybierało puby, bary, które oferują szeroką gamę piw lokalnych i zagranicznych. Chęć poszukiwania i próbowania piw rzemieślniczych zadeklarowało 62% ankietowanych.

Słowa kluczowe: 
konsument
spożycie piwa
Issue: 
Pages: 
96
102
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Boratyńska, K., 2009, Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, s. 5–15.

Chodkiewicz, J., 2006, Picie alkoholu oraz wiedza o jego działaniu wśród studentów łódzkich szkół wyższych, Alkoholizm i Narkomania, t. 19, nr 2, s. 107–119.

Jąder, K., 2013, Preferencje i zachowania zakupowe studentów na rynku piwa, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(29), s. 29–39.

Kotlarz, J., Minta S., 2014, Ocena preferencji konsumentów w kontekście jakości piwa, XI Sesja Naukowa „Wyzwania zarządzania jakością”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

KPMG, Raport w Polsce, 2014, Rynek napojów alkoholowych w Polsce, część I.

Pyryt, B., Murglin, P., 2013, Preferencje konsumentów dotyczące napojów alkoholowych, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 94(3).

Rajkowska, M., Holak, M., Protasowicki, M., 2009, Makro- i mikroelementy w wybranych asortymentach piwa, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 2(63).

TNS, Raport z badania 2013. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r.

Wyrzykowski, P., 2014, Rynek napojów alkoholowych. Stan i tendencje rozwojowe, Przemysł Spożywczy, nr 68, s. 9–11.

Citation pattern: Suszek-Namroży A., Mironiuk K., Postawy i zachowania konsumentów do 40. roku życia na rynku piwa, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 099, pp. 96-102, 2017

BibTeX     EndNote