Przepisy i zalecenia budowy wybranych urządzeń energoelektronicznych

Rules and recommendations for the construction of selected power electronic devices
Abstract: 

The article discusses selected issues related to the design of multipulse high power rectifiers, equipped with a system of coupled magnetic elements. Also analyzed issues concerning the design of electromagnetic structures and issues related to the rules and recommendations for the construction of power electronic devices

Streszczenie: 

W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem wielopulsowych prostowników dużej mocy, wyposażonych w system sprzężonych elementów magnetycznych. Ponadto przeanalizowano problemy dotyczące konstrukcji elektromagnetycznych oraz zagadnienia związane z przepisami i zaleceniami dotyczącymi budowy urządzeń energoelektronicznych.

Słowa kluczowe: 
prostowniki diodowe
dławiki sprzężone
przekształtniki dużej mocy
Issue: 
Pages: 
193
201
Download full text in pdf: 
References: 

Barlik, R., Nowak, M., 1998, Poradnik inżyniera energoelektronika, WNT, Warszawa.

Mysiak, P., 2010, Wielopulsowe prostowniki diodowe z dławikami blokującymi wyższe harmoniczne prądu, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Mysiak, P. Śleszyński, W. Cichowski, A. Wyrzykowski, L., Kolan, P., 2016, Experimental Test Results of the 150 kVA 18-Pulse Diode Rectifier with Series Active Power Filter, CPEPOWERENG’ 2016, 6th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, 10th International Conference on Compatibility and Power Electronics, Bydgoszcz, 29.06.–01.07.

Nartowski, Z., Normalizacja w elektryce, 2004, Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP, nr 24.

PN-EN 61204, Zespoły prostownikowe bezpieczne. Ogólne wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53, Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-51, Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 664-1, Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń.

PN-IEC 146-1-1, Przekształtniki półprzewodnikowe. Przekształtniki o komutacji sieciowej. Wymagania ogólne.

PN-IEC 146-1-3 Przekształtniki półprzewodnikowe. Transformatory i dławiki.

PN-IEC 146-1-1 Przekształtniki półprzewodnikowe z komutacją zewnętrzną. Ogólne wymagania i badania.

Wasiluk, W., Kulczycki, J., Strzałka, J., Sutkowski, T. (red), 2007, Poradnik inżyniera elektryka, t. 1, 2, WNT, Warszawa.

www.pkn.pl/elektrotechnika.

Citation pattern: Mysiak P., Przepisy i zalecenia budowy wybranych urządzeń energoelektronicznych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 098, pp. 193-201, 2017

BibTeX     EndNote