Zastosowanie technologii bezprzewodowych do zarządzania obiektami elektropneumatycznymi

The use of wireless technologies to manage objects electropneumatic
Abstract: 

The article diagnosed wireless access technologies that can be used for remote switching solenoid. On the basis of dedicated transmission modules RF and standard of WiFi the system of manage the valves was developed. The valves are part of a pneumatic devices located in the port area. The proposed systems remote switching valves were installed in the model pneumatic system, which was used to carry out tests. The purpose of planned tests was to evaluate the efficacy of switching modules for different distances and variable frequency switching process

Streszczenie: 

W artykule rozpoznano bezprzewodowe technologie dostępowe, które mogą być wykorzystane do zdalnego zarządzania elektrozaworami. Na bazie dedykowanych modułów transmisji radiowej RF i WiFi opracowano układy, umożliwiające zdalne sterowanie zaworami, które są załączane przez elektromagnes w urządzeniach pneumatycznych znajdujących się na terenie portu. Zaproponowane układy zdalnego załączania zaworów zostały zainstalowane w modelowym układzie pneumatycznym, który posłużył do przeprowadzenia testów. Celem zaplanowanych testów była ocena skuteczności załączania modułów dla różnych odległości i zmiennej częstotliwości procesu załączania.

Słowa kluczowe: 
technologie bezprzewodowe
elektropneumatyka
sterowanie
platformy cyfrowe
Issue: 
Pages: 
185
192
Download full text in pdf: 
References: 

Chaładyniak, D., 2011, Wybrane technologie bezprzewodowej transmisji danych, Zeszyty Naukowe, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, nr 5, Warszawa.

Krysiak, K., 2005, Sieci komputerowe. Kompendium, Helion, Gliwice.

Muc, A., Murawski, L., Gessella, G., Szeleziński, A., 2015, Zastosowanie platform cyfrowych ARDUINO i RASPBERRY Pi w nauczaniu sterowania obiektem pneumatycznym, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 41, Gdańsk.

Ross, J., 2009, Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych, wyd. 2, Helion, Gliwice.

Standard WiFi, http://standards.ieee.org.

Zieliński, B., 1994, Wybrane zagadnienia bezprzewodowej transmisji danych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 31, Gliwice.

Citation pattern: Muc A., Zastosowanie technologii bezprzewodowych do zarządzania obiektami elektropneumatycznymi, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 098, pp. 185-192, 2017

BibTeX     EndNote