Wyznaczanie trajektorii bezpiecznej statku z wykorzystaniem algorytmu genetycznego

Genetic algorithm for designation of safe ship trajectory
Abstract: 

The article presents a multi-stage decision-making process in the fuzzy environment, using a method based on genetic algorithm. Whose structure has been developed specifically for the problem of determining the optimal safe ship trajectory in collision situations, taking into account the provisions of the international law of the sea route with the International Maritime Organization convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGs).

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono metodę wieloetapowego procesu podejmowania decyzji w rozmytym otoczeniu z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Struktura algorytmu została opracowana specjalnie na potrzeby problemu wyznaczania bezpiecznej optymalnej trajektorii statku w sytuacjach kolizyjnych z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (COLREGs).

Słowa kluczowe: 
trajektoria statku
algorytm genetyczny
zbiory rozmyte
Issue: 
Pages: 
179
184
Download full text in pdf: 
References: 

Bellman, R.E., Zadeh, L.A., 1970, Decision Making in a Fuzzy Environment, Management Science, no. 17.

Kacprzyk, J., 2001, Wieloetapowe sterowanie rozmyte, WNT, Warszawa.

Lazarowska, A., 2015, Ship’s Trajectory Plannig for Collision Avoidance at Sea Based on Ant Colony Optimisation, Journal of Navigation, vol. 68, no. 2, s. 291–307.

Lisowski, J., 2015, Sensitivity of the Game Control of Ship in Collision Situations, Polish Maritime Research, vol. 22, no. 4(88), s. 27–33.

Mohamed-Seghir, M., 2012, The Branch-and-bound Method and Genetic Algorithm in Avoidance of Ships Collisions in Fuzzy Environment, Polish Maritime Research, vol. 19. Special Issue, s. 45–49.

Szłapczyński, R., 2014, Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories with Speed Reduction Manoeuvres within Traffic Separation Schemes, Polish Maritime Research, vol. 21, no. 1(81), s. 20–27.

Śmierzchalski, R., Michalewicz, Z., 2000, Modeling of Ship Trajectory in Collision Situations by an Evolutionary Algorithm, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 4, s. 227–241.

Citation pattern: Mohamed-Seghir M., Wyznaczanie trajektorii bezpiecznej statku z wykorzystaniem algorytmu genetycznego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 098, pp. 179-184, 2017

BibTeX     EndNote