Analiza procesu doboru przewodów elektrycznych oraz ich zabezpieczeń

Selection process optimization of electrical cables and security
Abstract: 

The paper presents the problem of automatic selection of cables and their security. Structure of the system was developed for the implementation of project activities. Characterized the process of selecting wires and cables including the use of an evolutionary algorithm for the optimization. Described for the selection of classification of wires and cables including the power cables and wires. Detail the system, automatically executing the process of selecting cables.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono problematykę automatycznego doboru przewodów i ich zabezpieczeń. Opracowano strukturę systemu obliczeniowego do realizacji czynności projektowych. Scharakteryzowano proces doboru przewodów i kabli z uwzględnieniem zastosowania algorytmu ewolucyjnego. Opisano dla celów doboru klasyfikację przewodów i kabli z uwzględnieniem kabli i przewodów elektroenergetycznych. Przedstawiono strukturę systemu informatycznego, realizującego proces doboru kabli i przewodów.

Słowa kluczowe: 
elektrotechnika
instalacje elektryczne
dobór przewodów
Issue: 
Pages: 
91
99
Download full text in pdf: 
References: 

Germata, M., Grobicki, J., 2012, Przewody i kable elektroenergetyczne, WNT, Warszawa.

Helukabel, 2014, Materiały informacyjne, katalog produktów, Kable i przewody, Warszawa.

Markiewicz, H., 2012, Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa.

Mulawka, J., 1996, Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa.

PN-EN 60228:2007, Żyły przewodów i kabli.

PN-HD 361 S3:2002/A1:2007, Klasyfikacja przewodów i kabli.

PN-IEC 60364-5-523:2001, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

TELE-FONIKA Kable, 2014, Materiały informacyjne. Kable i przewody elektroenergetyczne, Warszawa.

Citation pattern: Korpikiewicz J., Lisowski J., Analiza procesu doboru przewodów elektrycznych oraz ich zabezpieczeń, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 098, pp. 91-99, 2017

BibTeX     EndNote