Koncepcja diagnostyki elektrycznego pędnika okrętowego

Idea of diagnostic for ship electrical thrusters
Abstract: 

The article presents the possibility of implementation of algorithms for diagnostic electric azimuth thruster ship to ship’s monitoring and control systems. States of emergency arising from the operation of thrusters, along with right interpretation provide higher level of safety for the crew and reduce the failure rate in systems. A thorough analysis should be accelerated and expanded with help of expert system rule base, together with the methods of artificial intelligence.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia możliwości implementacji algorytmów diagnostyki elektrycznego pędnika okrętowego do systemów monitoringu i sterowania siłownią okrętową. Stany awaryjne wynikające z eksploatacji pędników okrętowych wraz z ich odpowiednią interpretacją mają zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla załogi oraz zmniejszyć awaryjność danych układów. Dokładna analiza stanów ma zostać zoptymalizowana za pomocą bazy reguł systemu eksperckiego wraz z metodami sztucznej inteligencji.

Słowa kluczowe: 
diagnostyka
bazy reguł
system ekspercki
Issue: 
Pages: 
27
34
Download full text in pdf: 
References: 

Cholewa, W., 2002, Systemy doradcze w diagnostyce technicznej, w: Korbicz, J., Kościelny, J.M., Kowalczuk, Z., Cholewa, W., (red.), Diagnostyka procesów, WNT, Warszawa.

Korbicz, J., Kościelny, J., Kowalczuk, Z., Cholewa, W., 2004, Fault Diagnosis. Models, Artificial Intelligence, Applications, Springer-Verlag, Berlin.

Ligęza, A., 2002, Wybrane metody inżynierii wiedzy w diagnostyce systemów, w: Korbicz, J., Kościelny, J.M., Kowalczuk, Z., Cholewa, W., (red.), Diagnostyka procesów, WNT, Warszawa.

Mulawka, J.J., 1996, Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa.

Rutkowski, G., 2013, Eksploatacja statków dynamicznie pozycjonowanych, Trademar, Gdynia.

Schottel, Materiały informacyjne, http://www.schottel.de/marine-propulsion/.

Śmierzchalski, R., 2004, Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku, Gryf, Gdańsk.

Citation pattern: Dęsoł M., Koncepcja diagnostyki elektrycznego pędnika okrętowego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 098, pp. 27-34, 2017

BibTeX     EndNote