Operatorowo-dystrybucyjna metoda parametrów brzegowych z wykorzystaniem „S” funkcji do obliczeń drgań giętnych kadłuba statku

Operational – distribution method with the usage of \S\' function for the calculation of vertical ships hull vibrations and other strength aspects'

Zbigniew Powierża         

Abstract: 

The paper describes an analytical calculation method on the basis of distribution and operator theory. The presented method is very useful I the calculation of vertical vibrations of ship hull. The physical model is an elastic beam having arbitrary mass and stiffness distribution. Including a kind of dynamic force in the basic equation, we can also determine the bending moments. The result of this calculation is shown in the table 3 as well as the comparison with the theoretical values and the numerical calculation results.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono analityczną metodę obliczania drgań giętnych kadłuba statku. Jako model fizyczny przyjęto belkę Eulera o zmiennej masie i sztywności pływającą swobodnie na powierzchni wody. Wykres zmiany parametrów ma praktycznie postać funkcji schodkowej i w takim ujęciu różniczkowalnej w zakresie dystrybucyjnym, co pozwala z kolei przy pewnych przekształceniach na doprowadzenie równania różniczkowego drgań giętnych kadłuba do postaci dającej się łatwo rozwiązać przez przekształcenie Carsona-Laplace’a. Tego typu rozwiązań nie ma w literaturze dotyczącej zagadnień dynamiki kadłuba statku.

Słowa kluczowe: 
model
drgania giętne
kadłub
statek
belka
Issue: 
Pages: 
105
133
Download full text in pdf: 
References: 

Ahlberg J.N., Nilson E.N., Walsh J.L., The Theory of Splines and Their Applications, Ac. Press, New York–London 1957.

Andersson G., Norrand K., ,A Method of the Calculation of Vertical Vibration with Several Modes and some other Aspects of Ship Vibrations, Transactions of RINA 111, 1969, p. 367–383.

Czyż W., Metoda wyznaczania wartości współczynnika tłumienia drgań kadłuba okrętu, Zeszyty Naukowe WSMW, 1984/85, nr 1.

Desai C.S., Nonlinear Analises using Spline Functions, Journal of the Soil Mech. and Faund. Div. Proceedings of the Amer. Soc. of Civil Eng., 1971, vol. 97, pp. 1461–1480.

Greville T.N.E, Theory and Aplications of Spline Functions, Ac. Press, London 1969.

Kečs W., Teodorescu P., Vvedenie v teoriju obobščennych funkcji z priłoženijami w technike (tłum. z rumuńskiego), Mir, Mockva 1978.

Kisielev V.A. , Stroitielnaja Mechanika, Stroiznat, Moskva 1980.

Krylov A.N., O niekotorych differencjalnych uravnienijach matiematičeskoi fiziki, Gos. Izd. Tech. Teoret. Lit., Moskva 1950.

Lazarjan V.A., Techničeskaja teoria izgiba, Nauk. Dumka, Kijev 1976.

Lazarjan V.A, Konašenko S.I., O primienienij obobščennych funkcji pri issledovanij kolebanij stieržniej s kusočno postojannymi parametrami, 1971, P.M. T 7, vyp. 9.

Lazarjan V.A., Krjutčenko E.V., Opredelenie častot i form sobstvennych kolebanij steržniej so sosredotočennymi vklučenijami, 1971, P.M. T VII, vyp. 6.

Lazarjan V.A., Manuskin Ł.A., Sobstvennyje prodolnyje kolebanija stieržniej so soredotočennymi massami, 1970, P.M. T VI, vyp. 8.

Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji, J. Kruszewski, W. Gawroński, W. Ostachowicz, J. Tarnowski, E. Wittbrodt (red.), Arkady, Warszawa 1984.

Powierża Z., Wytrzymałość ogólna kadłuba okrętu przy niekontaktowych wybuchach podwodnych, Zeszyty Naukowe AMW, 1991, nr 108 A.

Putov N.E., Projektotirovanije konstrukcji korpusa morskich sudov, cz. 2, Izd. Sudostr, Leningrad 1977.

Slepjan L.I., Jakovlev J.S., Integralnyje preobrazovania v niestacjonarnych zadačach mechaniki, Izd. Sudostr., Leningrad 1980.

Spravočnik po stroitielnoj mechanikie korablja, t. 3, A. Šimanskog (red.), Izd. Sudpromgiz, Leningrad 1960.

Stiečkin S.B., Subbotin J.N., Splajny v vyčislitielnoi matematikie, Izd. Nauka, Moskva 1976.

Więckowski J., Kolenda J., Kurski W., Wituszyński K., Dynamika konstrukcji okrętowych, Wyd. MSMW, Gdynia 1982.

Citation pattern: Powierża Z., Operatorowo-dystrybucyjna metoda parametrów brzegowych z wykorzystaniem „S” funkcji do obliczeń drgań giętnych kadłuba statku, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 105-133, 2016

BibTeX     EndNote