Quality evaluation of take home vanilla ice cream

Abstract: 
Streszczenie: 

Ice cream is a very popular dessert and is consumed usually during summer. Popularity of eating this cold, frozen sweet is slightly rising in Poland. Although impulse ice creams are consumed mostly in summer, family (take home) ice creams are popular and consumed during other seasons as well. One of the most popular tastes of this kind of ice cream is vanilla. Vanilla is a natural and expensive aroma and is often replaced by artificial vanillin. Therefore it causes different price of products including this flavouring, ice cream as well. What is important, the price of ice cream should stand for high quality of any product. That is why the aim of this study was to investigate this dependency and quality evaluation of selected vanilla ice cream. The study showed, that there was not ice cream which could fulfil the highest requirements and that high price does not always stand for high quality.

Słowa kluczowe: 
ice cream
vanilla
Issue: 
Pages: 
91
101
Download full text in pdf: 
References: 

Azeez S., Vanilla, Chemistry of Spices, Biddles Ltd, King’s Lynn, UK 2008, s.304.

Bergman-Szczepanik D., Kałuziak H., Metody oceny stabilizatorów do lodów, Chłodnictwo 1988, 2, s. 18–21.

CIE DS 014-43/E:2007, Colorymetry-Part4:CIE 1976 L* a* b* COLOUR SPACE

Jedlińska A., Janiszewska E., Stasiak M., Wiktorowa-Rajchert D., Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej, Nauki Inżynierskie i Technologie, 2013, 2, s. 54.

Mautner U., Küllenberg B., Przyprawy ziołowe, Videograf, Katowice 1994, s. 206.

Melchior H., Kastner H., Przyprawy. Badania botaniczne i chemiczne, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1978, s. 92–93.

PN-A-86431: 1999 Milk and milk products - ice cream

PN-67 / A-86430 Milk and dairy products - ice cream - Methods of chemical research.

Sarwa A., Lecznicze przyprawy, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 206–208.

Smardzewska R., Historia i zastosowanie przypraw i aromatów (cz. III), Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2010, 1, s. 82–83.

Strzelecka H., Kowalski J., Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 587–588.

Woźniak B., Rynek lodów: Sezon będzie obfitował w lody funkcjonalne, jogurtowe, bezlaktozowe, Portal Spożywczy, http://www.portalspozywczy.pl/slodycze-przekaski/wiadomosci/ polacyjedza- coraz-wiecej-lodow-wiecej-placa-a-lody-przestaja-byc-sezonowe, 131604.html [29.06.2016]

Citation pattern: Palka A., Newerli-Guz J., Furmaga D., Quality evaluation of take home vanilla ice cream, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 94, pp. 91-101, 2016

BibTeX     EndNote