Analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych jednostek w żegludze morsko-rzecznej

Abstract: 
Streszczenie: 

Tematem tego artykułu jest analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych w żegludze morsko-rzecznej. Omówiono rzeczne systemy informacyjne funkcjonujące na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Federacji Rosyjskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

Issue: 
Pages: 
35
46
Download full text in pdf: 
References: 

Bąbczyńska-Jelonek Z., Zapomniany sektor, „Namiary na Morze i Handel”, nr 23/2006.

Canadian Shipowners’ Association – Teekay Vancouver, Marpol Annex VI Consultation Meeting, Washington, DC, February, 2006.

Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, Bruksela 2005.

Inland Waterway Shipping in Finland, Sweden, Poland and Germany, Intrasea I, Intrasea II, Finish Maritime Administration, Swedish Maritime Administratiom and Maritime Office in Gdynia 2007-2009.

Nikolayev V.K., The Purposes, Objectives and Principles of Development of Inland Water Transportation In Russia In The Future, Head of The Volga-Baltic State Basin Board of Waterways and Navigation, Inland Waterway Vision 2020, Helsinki 2004.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007 z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wytycznych usług informacji rzecznej (RIS), o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, Bruksela 2007.

Sprostowanie do dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach rzecznych we Wspólnocie, Bruksela 2005.

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2001-2005, Główny Urząd Statystyczny, Wrocław 2006. Źródła internetowe:

http://inlandwaterways.lrh.usace.army.mil/.

http://www.inlandnavigation.org.

http://www.intrasea.org.

http://www2.mvr.usace.army.mil/NIC2.

Citation pattern: Królikowski A., Rutkowski G., Analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 63, pp. 35-46, 2009

BibTeX     EndNote