Some remarks on practical aspects of the effective service curve use in ad hoc networks

O praktycznych aspektach zastosowania efektywnej krzywej serwisowej w sieciach typu ad hoc
Abstract: 

Tak zwana ?-efektywna krzywa serwisowa pojawiła się w literaturze przedmiotu przy rozpatrywaniu rozproszonej obsługi żądań dostępu w bezprzewodowych sieciach typu ad hoc. Jej praktyczna użyteczność polega na tym, że może ona być konstruowana w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu danych pomiarowych. Może ona być również na bieżąco modyfikowana w zależności od zmian intensywności tzw. ruchu krzyżowego w sieci, dopasowując obsługę żądań do aktualnego obciążenia sieci. W tym artykule pokazano, jak ?-efektywną krzywą serwisową można aproksymować za pomocą parametrycznej krzywej serwisowej sieci dla ruchu głównego, która w tym przypadku będzie zależeć od intensywności ruchu krzyżowego. Pokazano również, że podane w literaturze wyrażenie, opisujące ?-efektywną krzywą serwisową, nie do końca jest poprawne i musi być skorygowane. W tej pracy wyprowadzono wzór w pełni poprawny, który pozwala również na poprawny opis obsługi głównego ruchu przy braku w sieci ruchu krzyżowego. Ponadto pokazano, że użycie w pomiarach tzw. łapczywej (ang. greedy) próbkującej sekwencji bitów można zinterpretować w przybliżeniu jako użycie impulsu Diraca na wejściu do sieci dla ruchu głównego.

Streszczenie: 

The so-called ?-effective service curve has been thought out for the use in a distributed call admission procedure for wireless ad hoc networks. Its practical usefulness relies upon the fact that it can be constructed on-line exploiting the measured data, and modified accordingly, when the intensity of the cross traffic changes, allowing the call admission to be matched to the system actual traffic load. In this paper, we demonstrate that this curve can be approximated by system parametric service curve for through traffic, depending upon the intensity of system cross traffic, too. We show also that an expression published in the literature that describes the ?-effective service must be corrected and its right form is given here. This form allows the correct interpretation of servicing the through traffic in absence of the cross traffic. Moreover, we demonstrate that the use of the so-called greedy pattern of probing packets can be interpreted approximately as applying the Dirac impulse to the system through traffic input.

Słowa kluczowe: 
Network calculus
ad hoc networks
Issue: 
Pages: 
26
36
Download full text in pdf: 
References: 

Agrawal R., Cruz R.L., Okino C., Rajan R., Performance bounds for flow control protocols, IEEE/ACM Trans. Networking, June 1999, vol. 7, no. 3, s. 310–323.

Bianchi G., Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function, IEEE J. Sel. Areas Commun., March 2000, vol. 18, no. 3, s. 535–547.

Brenner P., A Technical Tutorial on the IEEE 802.11 Protocol, BreezeCOM, 1997.

Fidler M., A survey of deterministic and stochastic service curve models in the network calculus, IEEE Communications Surveys & Tutorials, First Quarter 2010, vol. 12, no. 1, s. 59–86.

Firoiu V., Le Boudec J.-Y., Towsley D., Zhang Z.-L., Theories and models for Internet quality of service, Proc. IEEE, May 2002, vol. 90, no. 9, s. 1565–1591.

IEEE 802.11 WG, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification, 1999.

Le Boudec J.-Y., Thiran P., Network Calculus. A Theory of Deterministic Queuing Systems for the Internet, Springer Verlag, Berlin, Germany, 2004.

Valaee S., Li B., Distributed call admission control for ad hoc networks, Proc. IEEE 56th VTC, September 2002, s. 1244–1248.

Xiao Y., Rosdahl J., Throughput and delay limits of IEEE 802.11, IEEE Commun. Lett., August 2002, vol. 6, no. 8, s. 355–357.

Citation pattern: Borys A., Some remarks on practical aspects of the effective service curve use in ad hoc networks, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 90, pp. 26-36, 2015

BibTeX     EndNote