Redukcja obciążeń ścian falochronów pionowościennych przy zastosowaniu ścian ażurowych i komór wygaszających

Reduction of wave energy on the vertical wall breakwaters with perforated front wall and wave chamber

Aleksandra Wawrzyńska         Waldemar Magda         

Abstract: 

The search for optimal solutions in the design of offshore breakwaters is a challenge for designers in the field of marine civil engineering. In the case of breakwaters one of the decisive factors affecting the choice of the type of construction is to obtain the maximum possible reduction of the sea waves. This paper is devoted to design caissons solutions, using a perforated front wall and a wave chamber.

Streszczenie: 

Jednym z decydujących czynników mających wpływ na wybór rodzaju konstrukcji falochronów morskich jest uzyskanie maksymalnej możliwej redukcji obciążeń od falowania morskiego. Praca poświęcona jest rozwiązaniom konstrukcyjnym skrzyń żelbetowych, w których zastosowano pionową ścianę ażurową oraz otwartą komorę wygaszającą. Przedstawiono charakterystykę konstrukcji oraz analizę porównawczą z pełnymi pionowościennymi skrzyniami żelbetowymi.

Słowa kluczowe: 
falochrony pionowościenne
falochrony ażurowe
konstrukcje hydrotechniczne
Issue: 
Pages: 
124
138
Download full text in pdf: 
References: 

Agershou H. i in., Planning and design of ports and marine terminals, Thomas Telford Books, 2004.

Bodygues Construction Tangiers-Med. (Morrocco). Overview the project, broszura informacyjna: Dossier-de-presse-Tanger, 2005.

Coastal Engineering Manual – Part V, 2003.

Goda Y., New wave pressure formulae for composite breakwater, Proceedings of 14th International Conference Coastal Engineering, Copenhagen, ASCE, New York 1974, p. 1702–1720.

Jarlan G.E., A perforated vertical breakwater, The Dock and Harbour Authority, Vol. 41, 1961, No. 488.

Takahashi S., Design of vertical breakwaters, Revised Version of Reference Document, 2002, No. 34, PHRI.

Takahashi S., Tanimoto K., Shimosako K., A proposal of impulsive pressure coefficient for the design of composite breakwaters, Proceedings of the International Conference on Hydro-Technical Engineering for Port and Harbour Construction, Yokosuka 1994a.

Takahashi S., Tanimoto K., Shimosako K., Experimental study on wave forces acting on perforated wall caisson breakwaters, Report of Port and Harbour Research Institute, Yososuka 1991.

Takahashi S., Tanimoto K., Shimosako K., Wave pressure on perforated wall caissons, Proceedings of the International Conference on Hydro-Technical Engineering for Port and Harbour Construction, Yokosuka 1994b.

Wawrzyńska A., Kierunki rozwoju infrastruktury portowo-morskiej na przykładzie falochronów pionowościennych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2012, nr 27.

Wawrzyńska A., Metody redukcji obciążeń hydrodynamicznych dla odmorskich ścian masywnych falochronów stromych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2013, nr 82.

Citation pattern: Wawrzyńska A., Magda W., Redukcja obciążeń ścian falochronów pionowościennych przy zastosowaniu ścian ażurowych i komór wygaszających, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 124-138, 2014

BibTeX     EndNote