Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego

FIATA normative documents at international freight forwarder’s work
Abstract: 

The article presents the basic FIATA normative documents: FBL, FIATA FCR, FIATA FCT, FWR, FWB, FIATA SDT, FIATA FFI and the SIC. It is described the importance of individual documents at the international freight forwarder’s work and presented in detail how to fill the documents in each field.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono podstawowe dokumenty normatywne FIATA: FBL, FIATA FCR, FIATA FCT, FWR, FWB, FIATA SDT, FFI i FIATA SIC. Opisano znaczenie poszczególnych dokumentów w pracy spedytora międzynarodowego oraz szczegółowo zaprezentowano, jak należy wypełniać poszczególne pola dokumentów.

Słowa kluczowe: 
dokumenty normatywne FIATA
wypełnianie dokumentów FIATA
konosament multimodalny FIATA
Issue: 
Pages: 
90
104
Download full text in pdf: 
References: 

http://fiata.com/uploads/media/01cf16a_ods_07.pdf (dostęp: 15-07-2014).

http://fiata.com/uploads/media/Model_Rules_07.pdf (dostęp: 15-07-2014).

http://shippingandfreightresource.com/wp-content/uploads/2013/05/ucp-600... (dostęp: 15-07-2014).

https://www.oasis-open.org/committees/download.php/14902/annex2r.pdf (dostęp: 15-07-2014).

http://www.pisil.pl/images/artykuly/2008/OPWS_2010.pdf (dostęp: 15-07-2014).

http://www.transportoweprawo.pl/akty-prawne/przepisy-miedzynarodowe/konw... (dostęp: 15-07-2014)

Januła E., Truś T., Gutowska Ż., Spedycja, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Neider J., Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Salomon A., Spedycja. Teoria – przykłady – ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.

Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

Citation pattern: Salomon A., Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 90-104, 2014

BibTeX     EndNote