The Actinidia Arguta ‘Hortgem Thai’ and Actinidia Deliciosa ‘Hayward’ Kiwi Fruit as a Source of Exogenous Antioxidants

1

Gdynia Maritime University, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland, Faculty of Management and Quality Sciences, Department of Quality Management, e-mail: t.pukszta@wznj.umg.edu.pl

Abstract: 

The aim of this study was to estimate the content of exogenous antioxidants in kiwi fruits available in Gdynia, Poland, and their ability to reduce free radicals. The test material consisted of mini kiwi fruit (Actinidia arguta) of the ‘Hortgem Thai’ cultivar and kiwi fruit (Actinidia deliciosa) of the ‘Hayward’ cultivar. The carotenoid pigments were determined by the Lichtenthaler method, vitamin C in accordance with PN-A-04019:1998, polyphenols by the Folin-Ciocialteu method and the ability to reduce free radicals using a synthetic DPPH radical. One-way analysis of variance was used to determine the effect of fruit species on the quality traits analysed. The significance of differences between the means was determined using Tukey’s test. Relationships were considered statistically significant at p < 0.05. Correlation coefficients between the antioxidant activity of kiwi fruit and the content of exogenous antioxidants were also determined. The results showed that Actinidia arguta has significantly higher contents of exogenous antioxidants than Actinidia deliciosa. The antioxidant properties of this fruit were also found to be mainly due to its vitamin C content.

Keywords: 
kiwi fruit, antioxidant properties, vitamin C, polyphenols, carotenoids
Issue: 
Pages: 
48
60
Accepted: 
19.11.2021
Published: 
31.12.2021
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Baranowska-Wójcik, E., Szwajgier, D., 2019, Characteristics and Pro-Health Properties of Mini Kiwi (Actinidia arguta), Horticulture, Environment and Biotechnology, vol. 60, pp. 217–225.

Bartosz, G., 2003, Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czapski, J., 2015, Związki fenolowe, in: Czapski, J., Górecka, D. (eds), Żywność prozdrowotna – składniki i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Dmowski, P., Post, L., 2018, Wpływ krotności parzenia na właściwości przeciwutleniające naparów Yerba Mate, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, no. 104, pp. 9–18.

Du, G., Li, M., Ma, F., Liang, D., 2009, Antioxidant Capacity and the Relationship with Polyphenol and Vitamin C in Actinidia Fruits, Food Chemistry, vol. 113, no. 2, pp. 557–562.

Ferguson, A.R., MacRae, E.A., 1991, Vitamin C in Actinidia, Acta Horticult, vol. 297, pp. 481–487.

Fisk, C.L., McDaniel, M.R., Strik, B.C., Zhao, Y., 2006, Physicochemical, Sensory, and Nutritive Qualities of Hardy Kiwifruit (Actinidia arguta ‘Ananasnaya’) as Affected by Harvest Maturity and Storage, Journal of Food Science, vol. 71, no. 3, pp. 204–210.

Fraser, P.D., Bramley, P.M., 2004, The Biosynthesis and Nutritional Uses of Carotenoids, Progress in Lipid Research, no. 43, pp. 228–265.

Gryszczyńska, A., Gryszczyńska, B., Opala, B., 2011, Karotenoidy. Naturalne źródła, biosynteza, wpływ na organizm ludzki, Postępy Fitoterapii, no. 2, pp. 127–143.

Gryszczyńska, B., Iskra, M., 2008, Współdziałanie antyoksydantów egzogennych i endogennych w organizmie człowieka, Nowiny Lekarskie, vol. 77, no. 1, pp. 50–55.

Janda, K., Kasprzak, M., Wolska, J., 2015, Witamina C – budowa, właściwości, funkcje i występowanie, Pomeranian Journal of Life Sciences, vol. 61, no. 4, pp. 419–425.

Krupa, T., Latocha, P., 2007, Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość witaminy C i związków fenolowych w owocach różnych genotypów Aktinidii (Actinidia Lindl.), Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 54, no. 5, pp. 239–246.

Latocha, P., Krupa, T., Wołosiak, R., Worobiej, E., Wilczak, J., 2010, Antioxidant Activity and Chemical Difference in Fruit of Different Actinidia sp., International Journal of Food Sciences and Nutrition, vol. 61, no. 4, pp. 381–394.

Leontowicz, H., Leontowicz, M., Latocha, P., Jesion, I., Park.,Y.-S., Katrich, E., Barasch, D., Nemirovski, A., Gorinstein, S., 2016, Bioactivity and Nutritional Properties of Hardy Kiwi Fruit Actinidia arguta in Comparison with Actinidia deliciosa „Hayward” and Actinidia eriantha „Bidan”, Food Chemistry, no. 196, pp. 281–291.

McGhie, T.K., Ainge, G.D., 2002, Color in Fruit of the Genus Actinidia: Carotenoid and Chlorophyll Compositions, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 50, no. 117–121.

Nishiyama, I., Yamashita, Y., Yamanaka, M., Shimohasi, A., Fukuda, T., Oota, T., 2004, Varietal Difference in Vitamin C Content in the Fruit of Kiwifruit and Other Actinidia species, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 52, no. 17, pp. 5472–5475.

Okamoto, G., Goto, S., 2005, Juice Constituents in Actinidia arguta Fruits Produced in Shinjo, Okayama, Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University, vol. 94, pp. 9–13.

Pałacha, Z., 2008, Aktywność wody ważny parametr trwałości żywności, Przemysł Spożywczy, vol. 62, no. 2, pp. 22–26.

Park, Y.-S., Im, M.H., Ham, K.-S., Kang, S.-G., Park, Y.-K., Namiesnik, J., Gorinstein, S., 2013, Nutritional and Pharmaceutical Properties of Bioactive Compounds in Organic and Conventional Growing Kiwifruit, Plant Foods for Human Nutrition, no. 68, pp. 57–64.

Park, Y.-S., Namiesnik, J., Vearasilp, K., Leontowicz, H., Leontowicz, M., Barasch, D., Nemirovski, A., Trakhtenberg, S., Gorinstein S., 2014, Bioactive Compounds and the Antioxidant Capacity in New Kiwi Fruit Cultivars, Food Chemistry, no. 164, pp. 354–361.

Peri, C., Pompei, C., 1971, An Assay of Different Phenolic Fractions in Wines, American Journal of Enology and Viticulture, vol. 22, no. 2, pp. 55–58.

PN-90/A-75101/03:1994, Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa – Wero Sp. z o.o., Warszawa.

PN-A-04019:1998, Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości witaminy C, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

Polak, R., Krzykowski, A., Kluza, F., 2009, Ocena degradacji barwników chlorofilowych i karotenoidowych w liofilizowanych liściach lubczyka ogrodowego, Chłodnictwo, vol. 44, no. 4, pp. 50–53.

Prior, R.L., Wu, X., Schaich, K., 2005, Standarized Methods for the Determination of Antioxidant Capacity and Phenolics in Food and Dietary Supplements, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 53, no. 10, pp. 4290–4302.

Przygoda, B., Wierzejewska, R., Matczuk, E., Kłys, W., Jarosz, M., 2020, Witaminy, in: Jarosz, M., Rychlik, E., Stoś, K., Charzewska, J. (eds.), Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.

Pukszta, T., Platta, A., 2017, Truskawki jako źródło składników bioaktywnych wspomagających profilaktykę chorób nowotworowych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, vol. 50, no. 3, pp. 234–240.

Rao, A.V., Rao, L.G., 2007, Carotenoids and Human Health, Pharmacological Research, vol. 55, no. 3, pp. 207–216.

Rosicka-Kaczmarek, J., 2004, Polifenole jako naturalne antyoksydanty w żywności, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, vol. 52, no. 6, pp. 12–16.

Sembratowicz, I., Rusinek-Prystupa, E., 2015, Zawartość substancji bioaktywnych w owocach pozyskiwanych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, vol. 96, no. 1, pp. 259-263.

Shahidi, F., Naczk, M., 2004, Phenolics in Food and Nutraceuticals, CRC Press LLC.

Singleton, V.L., Rossi, J.A., 1965, Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic-phodphotonegstics Acid Reagents, American Journal of Enology and Viticulture, vol. 16, pp. 144–158.

Tavarini, S., Debl’Innocenti, E., Remorini, D., Massai, R., Guidi, L., 2008, Antioxidant Capacity, Ascorbic Acid, Total Phenols and Carotenoids Changes During Harvest and After Storage of Hayward Kiwifruit, Food Chemistry, vol. 107, no. 1, pp. 282–288.

Zych, I., Krzepiłko, A., 2010, Pomiar całkowitej zdolności antyoksydacyjnej wybranych antyoksydantów i naparów metodą redukcji rodnika DPPH, Chemia. Dydaktyka. Ekologia. Metrologia, vol. 15, no. 1, pp. 51–54.

Citation pattern: Pukszta T., The Actinidia Arguta ‘Hortgem Thai’ and Actinidia Deliciosa ‘Hayward’ Kiwi Fruit as a Source of Exogenous Antioxidants, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 120, pp. 48-60, 2021

BibTeX     EndNote