Consumer Attitudes Towards Probiotic Supplements

1

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Faculty of Management and Quality Science,
e-mail: w.kozirok@wznj.umg.edu.pl

Abstract: 

The relevance of gut microbiota in a number of physiological and metabolic processes is undisputed. They have an extremely important role in the prevention and treatment of many lifestyle diseases. Modern man suffers from its constant decomposition. Measures to modulate and stabilise the intestinal balance include dietary supplements containing probiotic strains. The aim of the study was to identify attitudes towards probiotic supplements. The study included 234 respondents of varying gender, age, education, frequency of probiotic consumption and self-assessed knowledge of probiotics. A diagnostic survey method was used. Attitudes were identified using a 5-degree Likert scale. The majority of respondents (64%) declared a positive attitude, the remainder were neutral. No negative attitudes were declared. Factors significantly affecting attitude intensity included frequency of probiotic consumption (p < 0.001), gender (p < 0.025) and declared knowledge (p < 0.04). The use of positive attitudes should be considered in health promotion and management.

Keywords: 
attitudes, supplements, human microbiota, probiotics
Issue: 
Pages: 
33
47
Accepted: 
19.11.2021
Published: 
31.12.2021
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Ajzen, I., 2015, Consumer Attitudes and Behavior: The Theory of Planned Behavior Applied to Food Consumption Decisions, Ricista di Economia Agraria, LXX(2), pp. 121–138.

Babicz-Zielińska, E., 2010, Postawy konsumentów wobec nowej żywności, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, no. 65, pp. 16–22.

Babicz-Zielińska, E., Zabrocki, R., 2007, Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności, Żywność, Nauka. Technologia. Jakość, vol. 6, no. 55, pp. 81–89.

Bakshi, A., Chhabra, S., Kaur, R., 2020, Consumers’ Attitudes Toward Functional Foods: A Review, Current Topics in Nutraceutical Research, vol. 18, no. 4, pp. 343–347.

Bruhn, C.M., Bruhn, J.C., Cotter, A., Garrett, C., Klenk, M., Powell, C., Stanford, G., Steinbring, Y., West, E., 2002, Consumer Attitudes Toward Use of Probiotic Culture, JFS, vol. 67, no. 5, pp. 1969–1972.

Cani, P.D., 2019, Microbiota and Metabolites in Metabolic Diseases, Nature Reviews Endocrinology, vol. 15, no. 2, pp. 69–70.

Ceppa, F., Mancini, A., Tuohy, K., 2019, Current Evidence Linking Diet to Gut Microbiota and Brain Development and Function, Int. J. Food Sci. Nutr., vol. 70, pp. 1–19.

Czapiński, J., Panek, C., 2015, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków,
http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (10.10.2021).

Dworzański, T., Fornal, R., Koźba, Ł., Celiński, K., Dworzańska, E., 2018, Rola mikrobioty jelitowej w zespole jelita nadwrażliwego, Postępy Hig Med Dośw., no. 72, pp. 215–226.

Ebel, B., Lemetais, G., Beney, L., Cachon, R., Sokol, H., Langella, P., Gervais, P., 2014, Impact of Probiotics on Risk Factors for Cardiovascular Diseases. A Review, Crit Rev Food Sci Nutr., vol. 54, no. 2, pp. 175–189.

Eberl, G., 2018, The Microbiota, a Necessary Element of Immunity, Comptes Rendus Biol., vol. 341, no. 5, pp. 281–283.

Gałęcka, M., Basińska, A.M., Bartnicka, A., 2018, Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka – implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Forum Medycyny Rodzinnej, vol. 12, no. 2, pp. 50–59.

Gawęcki, J., Mossor-Pietraszewska, T., 2007, Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gill, P.A., Van Zelm, M.C., Muir, J.G., Gibson, P.R., 2018, Review Article: Short Chain Fatty Acids as Potential Therapeutic Agents in Human Gastrointesinal and Inflammatory Disorders, Aliment. Pharmacol. Ther, vol. 48, pp. 15–34.

Gulas, E., Wysiadecki, G., Strzelecki, D., Gawlik-Kotelnicka, O., Polguj, M., 2018, Jak mikrobiologia może wpływać na psychiatrię? Powiązania między florą bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi, Psychiatr. Pol., vol. 52, no. 6, pp. 1023–1039.

Hirschberg, S., Gisevius, B., Duscha, A., Haghikia, A., 2019, Implications of Diet and The Gut Microbiome in Neuroinflammatory and Neurodegenerative Diseases, Int. J. Mol. Sci., vol. 20, no. 12.

Janczy, A., 2019, Wpływ diety redukcyjnej i suplementacji probiotyku na mikrobiom i przepuszczalność jelit u osób z nadwagą i otyłością, praca doktorska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk.

Jaworski, A., Dudek, K., Jurczak, I., 2016, Struktura i rola biologiczna mikrobioty przewodu pokarmowego człowieka w zdrowiu i chorobie, J. Health Study Med., vol. 4, pp. 37–61.

Jeżewska-Zychowicz, M., Pilska, M., 2007, Postawy względem żywności i żywienia. Wybrane aspekty teoretyczne i metodyczne, SGGW, Warszawa.

Kazemi, A., Noorbala, A.A., Azam, K., Eskandari, K.A., Djafarian, K., 2019, Effect of Probiotic and Prebiotic vs Placebo on Psychological Outcomes in Patients with Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial, Clin Nutr., vol. 38, no. 2, pp. 522–528.

Kazimierska, A., Kinsner, M., 2019, Mikrobiom a choroby cywilizacyjne, Postępy Nauk o Zdrowiu, no. 1, pp. 79–86.

Kozirok, W., 2017, Consumer Attitudes and Behaviour Towards Energy Drinks, Handel Wewnętrzny, vol. 1, no. 366, pp. 216–229.

Kozirok, W., Baumgart, A., Babicz-Zielińska, E., 2012, Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej, Bromat. Chem. Toksykol., vol. XLV, no. 3, pp. 1030–1034.

Kozirok, W., Marciszewicz, E., Babicz-Zielińska, E., 2016, Postawy i zachowania kobiet wobec żywności prozdrowotnej, Studia i Prace WNEiZ US, vol. 43, no. 3, pp. 199–208.

Li, Q., Han, Y., Dy, AB.C., Hagerman, R.J., 2017, The Gut Microbiota and Autism Spectrum Disorders, Front Cell Neurosci., vol. 11, pp. 1–20.

Malinowska, M., Tokarz-Deptuła, B., Deptuła, W., 2017, Mikrobiom człowieka, Postępy Mikrobiologii, vol. 56, no. 1, pp. 33–42.

McCabe, L., Britton, R.A., Parameswaran, N., 2015, Prebiotic and Probiotic Regulation of Bone Health: Role of the Intestine and its Microbiome, Curr Osteoporos Rep., vol. 13, no. 6, pp. 363–371.

Mika, S., 1984, Psychologia społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Mojka, K., 2014, Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje, Probl. Hig. Epidemiol., vol. 95, no. 3, pp. 541–549.

Panasiuk, A., Kowalińska, J., 2019, Mikrobiota przewodu pokarmowego, PZWL, Warszawa.

Rudzki, L., Frank, M., Szulc, A., Gałęcka, M., Szachta, P., Barwinek, D., 2012, Od jelit do depresji – rola zaburzeń ciągłości bariery jelitowej i następcza aktywacja układu immunologicznego w zapalnej hipotezie depresji, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, vol. 7, no. 2, pp. 1–9.

Sáez-Lara, M.J., Robles-Sanchez, C., Ruiz-Ojeda, F.J., Plaza-Diaz, J., Gil, A., 2016, Effects of Probiotics and Synbiotics on Obesity, Insulin Resistance Syndrome, Type 2 Diabetes and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Review of Human Clinical Trials, Int. J. Mol. Sci., vol. 17, no. 6.

Sánchez, B., Delgado, S., Blanco-Míguez, A., Lourenço, A., Gueimonde, M., Margolles, A., 2017, Probiotics, Gut Microbiota, and Their Influence on Host Health and Disease, Mol Nutr Food Res., vol. 61, no. 1.

Santocchi, E, Guiducci, L., Fulceri, F., Billeci, L., Buzzigoli, E., Apicella, F., Calderoni, S., Grossi, E., Morales, M.A., Muratori, F., 2016, Gut to Brain Interaction in Autism Spectrum Disorders: A Randomized Controlled Trial on the Role of Probiotics on Clinical, Biochemical and Neurophysiological Parameters, BMC Psychiatry, vol. 16, no. 183.

Stachowska, E., 2021, Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej, PZWL, Warszawa.

Tokarz-Deptuła, B., Śliwa-Dominiak, J., Adamiak, M., Deptuła, W., 2015, Probiotyki a wybrane schorzenia u ludzi, Post. Mikrobiol., vol. 54, no. 2, pp.133–140.

Urala, N., Lähteenmäki, L., 2004, Attitudes Behind Consumers’ Willingness to Use Functional Foods, Food Quality and Preference, vol. 15, no. 7/8.

Urala, N., Lähteenmäki, L., 2007, Consumers’ Changing Attitudes Towards Functional Foods, Food Quality and Preference, vol. 18, pp. 1–12.

Zabrocki, R., Suszek, A., 2018, Postawy i zachowania konsumentów w wieku 60+ wobec żywności funkcjonalnej, Marketing i Zarządzanie, vol. 3, no. 53, pp. 219–232.

Zhang, N., Ju, Z., Zuo, T., 2018, Time for Food: The Impact of Diet on Gut Microbiota and Human Health, Nutrition, no. 51–52, pp. 80–85.

Zimmermann, A., Michalski, B., 2009, Kategorie dostępności produktów leczniczych, Farm Pol., vol. 65, no. 6, pp. 453–457.

Citation pattern: Kozirok W., Consumer Attitudes Towards Probiotic Supplements, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 120, pp. 33-47, 2021

BibTeX     EndNote