Case Study – Based Experience Concerning Technical and Economical Effectiveness Resulting from the Operation of Photovoltaic Installations

1

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland, Department of Ship Automation,
e-mail: t.nowak@we.umg.edu.pl

Abstract: 

The article presents some experience concerning technical and economical effectiveness arising from operation of an example of real photovoltaic micro installation. The main goal is to draw attention not only to its benefits, but also to the existing problems, that generate additional costs.

Keywords: 
photovoltaic microinstallation, operational problems, exploitation, failure, technical and economical effectiveness
Issue: 
Pages: 
7
21
Accepted: 
02.06.2021
Published: 
31.12.2021
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Lewandowski, M., 2006, Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa.

Prawo budowlane, 2020,  art. 3, pkt 7, DzU.

Solińska, M., Soliński, I., 2003, Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej, UWND, Kraków.

Szyja, P., 2020, Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, Difin SA, Warszawa 2020.

Tytko, R., 2021, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków.

Wielewska, I., 2017, Oddziaływanie na środowisko odnawialnych źródeł energii w opinii mieszkańców powiatu chojnickiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro­biznesu, t. XIX, z. 1.

https://finanse-w-energetyce.cire.pl/pliki/2/20pstraspopr.pdf. (05.2021).

https://pdgr.urk.edu.pl/zasoby/98/2017_z4_a08.pdf (05.2021).

https://www.enis-pv.com/naslonecznienie-w-polsce.html (05.2021).

https://portalkomunalny.pl/rosnie-liczba-i-moc-indywidualnych-instalacji-fotowoltaicznych (05.2021).

Citation pattern: Nowak T., Case Study – Based Experience Concerning Technical and Economical Effectiveness Resulting from the Operation of Photovoltaic Installations, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 120, pp. 7-21, 2021

BibTeX     EndNote