A Description of the Development of HR Tech Startups in Poland

1

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland,
e-mail: n.mankowska@wznj.umg.edu.pl

2

Ateneum-University in Gdańsk, 80-802 Gdańsk, 3 Maja 25A, Poland

Abstract: 

This article presents the problem of development and survival of startups providing services in the field of human resources. Research on startup success factors indicates that many variables simultaneously determine the possibility of survival in the market. The data used for the analysis were sourced from the website: www.mamstartup.pl (a database of startups established in Poland) and other publicly available data. The results of the analysis indicate that HR Tech is an industry that includes specific services for entrepreneurs, employees, or labour market participants in general. In the period surveyed (2012–2020) about 44% of startups from this industry in Poland ceased their activities. There is a lack of detailed, publicly available data on their funding. The startups under study use business models focused on generating revenue from the user of a given IT solution. The analysis shows that the survival and development of HR Tech startups in Poland is quite difficult; the problem is probably the specificity of services and their questionable profitability in the industry studied.

Keywords: 
startups, e-business success factors, human resources, HR function, HR Tech.
Issue: 
Pages: 
38
50
Accepted: 
01.06.2021
Published: 
30.06.2021
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Barman, A., Das, M.K., 2018, Businesses through Human Resource Technology-Innovations and Dominance, London Journals Press, vol. 2.
Bartczak, K., 2016, Bariery rozwojowe handlu elektronicznego, Exante, Wrocław.
Blank, S., Dorf, B., 2013, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice.
Boyer, D., Creech, H., Paas, L. 2008, Report for SEED Initiative Research Programme: Critical Success Factors and Performance Measures for Start-up Social and Environmental Enterprises, International Institute for Sustainable Development.
Czermiński, A., Czerska,M., Nogalski, B., Rutka, R., Apanowicz, J., 2002, Zarządzanie organizacjami, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
Drucker, P.F., 1998, Praktyka zarządzania, Biblioteka Nowoczesności, Warszawa.
Gabryelczyk, R., Białek-Jaworska, A., Pugacewicz, A., 2015, Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek start-up, Working Paper DeLab UW, vol. 2, no 2.
Kamińska, K., 2014, Przedsiębiorstwo innowacyjne – kryteria identyfikowania w teorii i praktyce, [in:] Oniszczuk-Jastrząbek, A., Gutowski, T. (eds.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Możliwości rozwoju, Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk.

Kamińska, K., 2018, Factors Retaining R&D Employees in High Technology Enterprises, [in:] Mihalčová, B., Szaryszová, P., Štofová, L., Pružinský, M., Gontkovičová, B. (eds.), Production Management and Business Development, CRC Press, London.
Kisielnicki, J., Sroka, H., 2005, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
Kostera, M., 2000, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
Król, H., Ludwiczyński, A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Love, H., 2016, The Start-Up J Curve: The Six Steps to Entrepreneurial Success, Greenleaf Book Group, Austin, Texas, USA.
Mańkowska, N., 2019a, Rozwój i przetrwanie startupów branży technologie reklamowe w Polsce, [in:] Antonowicz, P.,Malinowska, E., Siciński, J. (eds.), Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Mańkowska, N., 2019b, Start-upy branży usług finansowych w Polsce – charakterystyka i rozwój, [in:] Sosnowski, M. (ed.), Problemy finansów w obliczu nowych wyzwań gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
McKenna, E., Beeach, N., 1999, Zarządzanie zasobami ludzkimi, FELBERG SJA, Warszawa.
Miles, R.E., 1965, Human Relations or Human Resources? Harvard Business Review, July-August.
Oleksyn, T., 1998, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie. Istota, ewolucja, uwarunkowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa.
Pocztowski, A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
Pocztowski, A., Miś A., 2000, Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Ries, E., 2011, The Lean Startup. How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Business, New York, USA.
Szulc, R., Kobylański, A., 2014, E-biznes, EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., Olsztyn.
The Global Startup Ecosystem Report 2018, 2018, Startup Genome, https://startupgenome.com (12.05.2021).
Walkowiak, R., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.

 

 

 

Natalia Mańkowska

Citation pattern: Mańkowska N., Kamińska K., A Description of the Development of HR Tech Startups in Poland , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 118, pp. 38-50, 2021

BibTeX     EndNote