Transport of Animals from the Standpoint of the Optimisation of Meat Quality and Sustainable Consumption

1

Student of WSB University, Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Poland

2

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

Abstract: 

The paper presents assumptions related to the implementation of sustainable development in logistics, which result from the need to protect the environment which is subject to systematic degradation. The concepts presented in this paper are aimed to both reduce the impact of negative factors on the environment and optimise transport costs.The paper also discusses the topics of sustainable consumption and meat quality. Attention was drawn to the problem of animal welfare contained in the so-called ’5 freedoms’. Information on meat defects is also included, as well as information on livestock skin injuries and transport-related animal mortality. As a result of an analysis of literature on this topic, it was found that transportation is still extremely stressful for animals despite advances in transportation technology. An analysis of the collected material led to the conclusion that meat quality depends on many factors, with transport being the critical point that drastically lowers its level.

Keywords: 
animal transport, trade in livestock, meat quality, animal welfare, meat shelf life
Issue: 
Pages: 
50
64
Accepted: 
23.09.2020
Published: 
31.03.2021
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Baryłko-Pikielna, N., 1995, Konsument a jakość żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 4, no. 5, pp. 3–10.

Błoński, K., Witek, J., 2019, Minimalism in Consumption, Annales Universitasis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H, vol. LIII, no. 2, pp. 7–15.

Bombik, T., Bombik, E., Biesiada-Drzazga, B., 2013, Dobrostan zwierząt w aspekcie kryteriów i metod oceny, Przegląd Hodowlany, no. 6, pp. 25–27.

Chaberek, M., 2011, Praktyczny wymiar logistyki, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, vol. 10, no. 10, pp. 209–217.

Cierach, M., Idaszewska, N., 2014, Transport samochodowy zwierząt rzeźnych, Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, vol. 1, no. 9, pp. 21–25.

Denaburski, J., Bąk, T., Daszkiewicz, T., 2003, Ocena jakości mięsa tuczników pochodzących od różnych producentów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 4, no. 37, pp. 122–134.

 

Dobrzański, P., Dobrzańska, M., Klisko, M., 2012, Problematyka prawna transportu zwierząt, Logistyka, no. 4, pp. 891–896.

Ellis, M., Ritter, M., 2006, Impact of Season on Production: Transport Losses, Allen D. Leman Swine Conference, pp. 205–207.

Fries, R., Kobe, A., 1992, Data of Flocks Obtained in Poultry Meat Processing (Broilers), Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, vol. 99, pp. 500–504.

Gregory, N.G., Austin, S.D., 1992, Causes of Trauma in Broilers Arriving Dead at Poultry-Processing Plants, Veterinary Record, vol. 131, pp. 501–503.

Grzybowska-Brzezińska, M., Grzywińska-Rąpca, M., 2018, Rynek żywności ekologicznej w aspekcie rozwoju zjawiska świadomej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, vol. 2, no. 373, pp. 168–177.

Kołacz, R., Bodak, E., 1999, Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny, Medycyna Weterynaryjna, vol. 55, no. 3, pp. 147–154.

Mitchell, M.A., 2006, Influence of Pre-Slaughter Stress on Animal Welfare and Processing Efficiency, Worlds Poultry Science Journal, vol. 62.

Nijdam, E., Arens, P., Lambooij, E., Decuypere, E., Stegeman, J. A., 2004, Factors Influencing Bruises and Mortality of Broilers during Catching, Transport, and Lairage, Poultry Science, vol. 83, pp. 1610–1615.

Petracci, M., Bianchi, M., Cavani, C., Gaspari, P., Lavazza, A., 2006, Preslaughter Mortality in Broiler Chickens, Turkeys, and Spent Hens under Commercial Slaughtering, Poultry Science, vol. 85, pp. 1660–1664.

Płaczek, E., 2011, Koncepcja zrównoważonego rozwoju u operatorów logistycznych, Logistyka, no. 4, pp. 746–753.

Płaczek, E., 2012, Zrównoważony rozwój – nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, vol. 84, pp. 79–92.

Przybylski, W., Jaworska, D., Boruszewska, K., Borejko, M., Podsiadły, W., 2012, Jakość technologiczna i sensoryczna wadliwego mięsa wieprzowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 1, no. 80, pp. 116–127.

Ritter, M.J., Ellis, M., Berry, N.L., Curtis, S.E., Anil, L., Berg, E., Benjamin, M., Butler, D., Dewey, C., Driessen, B., DuBois, P., Hill, J.D., Marchant-Forde, J.N., Matzat, P., McGlone, J., Mormede, P., Moyer, T., Pfalzgraf, K., Salak-Johnson, J., Siemens, M., Sterle, J., Stull, C., Whiting, T., Wolter, B., Niekamp, S.R., Johnson, A.K., 2009, Transport Losses in Market Weight Pigs: I. A Review of Definitions, Incidence, and Economic Impact, The Professional Animal Scientist, vol. 25, pp. 404–414.

Ritter, M.J., Ellis, M., Bowman, R., Brinkmann, J., Curtis, S.E., Dedecker, J.M., Mendoza, O., Murphy, C.M., Orellana, D.G., Peterson, B.A., Rojo, A., Schlipf, J.M., Wolter, B.F., 2008, Effects of Season and Distance Moved during Loading on Transport Losses of Market-Weight Pigs in Two Commercially Available Types of Trailer, Journal of  Animal Science, vol. 86, pp. 3137–3145.

Szczepańska, A., 2012, Wymogi dotyczące środków transportowych przy przewozie zwierząt żywych, Logistyka, no. 3, pp. 2159–2164.

Ślipek, Z., Frączek, J., Francik, S., Cieślikowski, B., Pedryc, N., 2015, Wymagania projektowe dla pojazdów przeznaczonych do transportu zwierząt, Logistyka, no. 4, pp. 6124–6130.

Tereszkiewicz, K., Molenda, P., Nowotyńska, I., Pokrywka, K., Bukała, B., 2012, Kształtowanie ochrony prawnej zwierząt w transporcie przedubojowym, Logistyka, no. 4, pp. 1315–1320.

Tereszkiewicz, K., Molenda, P., Pokrywka, K., 2011, Aktualne problemy w transporcie tuczników, Logistyka, no. 3, pp. 2787–2798.

 

Vecerek, V., Grbalova, S., Voslarova, E., Janackova, B., Malena, M., 2006, Effects of Travel Distance and the Season of the Year on Death Rates of Broilers Transported to Poultry Processing Plants, Poultry Science, vol. 85, pp. 1881–1884.

Vecerek, C., Voslarova, E., Conte, F., Vecerkova, L., Bedanova, I., 2016, Negative Trends in Transport-Related Mortality Rates in Broiler Chickens, Asian Australasian Journal of Animal Science, vol. 29, no. 12, pp. 1796–1804.

Wójcik, A., Pomianowski, J.F., Sowińska, J., Mituniewicz, T., Witkowska, D., Chorąży, Ł., Piotrowska, J., 2011, Wpływ obrotu przedubojowego kurcząt brojlerów na jakość technologiczną mięsa, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, vol. 50, no. 3, pp. 85–86.

Internet sources

Livecorp Australia, 2020, http://www.Livecorp.Com.Au/Industry-Information/Export-Journey-Facts (05.04.2020).

Citation pattern: Zawadzki M., Kaizer A., Transport of Animals from the Standpoint of the Optimisation of Meat Quality and Sustainable Consumption , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 117, pp. 50-64, 2021

BibTeX     EndNote