Assessment of the Consumption of Fiber Food Products by a Selected Women’s Group

1

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Poland,
Faculty of Entrepreneurship and Quality Science, Chair of Quality Science and Quality Management,
ORCID 0000-0002-7963-1889, e-mail: a.platta@wpit.umg.gdynia.pl,

Abstract: 

The presence of fiber in food, especially fermenting fiber, is the basis of a healthy diet, while prebiotics are specialized food ingredients that affect specific bacteria, their final fermentation products, and thus have a beneficial effect on the host's health. The aim of the study was to assess the quantity of consumption of fiber-containing foods by a selected group of women. The study was conducted using the direct survey method among 145 respondents aged over 18 years, residing in the city of Gdynia. By means of the study, it was found that the nutrition behavior of the study group was incorrect, as the frequency of consuming fiber-containing foods was low. Own research and literature studies allow to formulate a statement that healthy people – women living in Poland, do not consume enough dietary fiber in their daily diet. The increase in consumption of products that are sources of dietary fiber by Polish women is very important in terms of improving their well-being and preventing overweight, obesity, diabetes, cardiovascular diseases and gastrointestinal cancer.

Keywords: 
frequency of eating food, dietary fiber, nutrition behaviors, women
Issue: 
Pages: 
17
22
Accepted: 
16.05.2020
Published: 
30.06.2020
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bernas, M., Czech, A., Tatoń, J., 2008, Diabetologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Cieloszczyk, K., Zujko, M.E., Witkowska, A., 2011, Ocena sposobu żywienia pacjentów z cukrzycą typu 2, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, no. 1, pp. 90–93.

Czarnocińska, J., Jeżewska–Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Kowalkowska, J., Wądołowska, L., 2013, Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Douglas, L.C., Sanders, M.E., 2008, Probiotics and Prebiotics in Dietetics Practices, Journal of American Dietetic Association, no 108(3), pp. 510–521.

Grimm, E.B., Ascherio, A., Giovannucci, E., Spiegelman, D., Stampfer, M.J., Willett, W.C., 1996, Vegetables, Fruit and Cereal Fiber Intake and Risk of Coronary Heart Disease Among Man, Jama, no. 275, pp. 447–451.

2020 Guidelines on the Management of Diabetic Patients. A Position of Diabetes Poland, 2020, Clinical Diabetology, no. 9(1).

Hoyles L., Vulevic, J., 2008, Diet Immunity and Functional Foods, Advances in Experimental Medicine and Biology, no. 635, pp.79–92.

Jarosz, M. (ed.), 2017, Normy żywienia dla populacji Polski, Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa.

Macfarlane, G.T., Steed, H., Macfarlans, S., 2008, Bacterial Metabolism and Health-Related Effects of Galactooligosaccharidies and Other Prebiotics, Journal of Applied Microbiology, no. 104(2), pp. 305–344.

Paczkowska, M., Białkowska, M., Kunachowicz, H., 2001, Rola frakcji rozpuszczalnych i nierozpusz­czalnych błonnika pokarmowego w profilaktyce i leczeniu otyłości, Medycyna Metaboliczna, no. 4, pp. 59–63.

Searle, L.E., Best, A., Nunez, A., Salguero, F.J., Johnson, L., Weyer, U., Dugdale, A.H., Cooley, W.A., Carter, B., Jones, G., Tzortzis, G., Woodward, M.J., La Ragione, R.M., 2009, A Mixture Containing Galactooligosaccharidies, Produced by Enzymic Activity of Bifidobacterium bifidum, Reduces Salmonella enterica serovar Typhimurium Infection in Mice, Journal of Applied Microbiology, no. 58, pp. 37–48.

Szczepańska, J., Wądołowska, L., Słowińska M.A., Niedźwiedzka, E., Biegańska, J., 2010, Ocena częstości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego oraz ich związku z masą ciała studentów, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, no. 3, pp. 385–388.

Szczepańska, J., Wądołowska, L., Słowińska M.A., Niedźwiedzka, E., Biegańska, J., 2011, Badanie wpływu częstości spożycia wybranych źródeł błonnika na skład ciała studentek, Problemy Higieny i Epidemiologii, no. 1, pp. 105–108.

Szewczyk, A., Białek, A., Kukielczak, A., Czech, N., Kokot, T., Muc‑Wierzgoń, M., Nowakowska-Zajdel, E., Klakla, K., 2011, Ocena sposobu żywienia osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2, Problemy Higieny i Epidemiologii, no. 2, pp. 268–270.

Szreder, M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekono­miczne, Warszawa.

Włodarek, D., Lange, E., Kozłowska, L., Głąbska, D., 2014, Dietoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Zielke, M., Reguła, J., 2007, Sposób żywienia i aktywność fizyczna a wskaźniki antropometryczne chorych na cukrzycę typu 2, Żywienie Człowieka i Metabolizm, no. XXXIV, pp. 1133–1136.

Citation pattern: Platta A., Assessment of the Consumption of Fiber Food Products by a Selected Women’s Group, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 114, pp. 17-22, 2020

BibTeX     EndNote