Diagnostic Signals on Board Vessels with Dynamic Positioning System

Sygnały diagnostyczne na statkach z systemami dynamicznego pozycjonowania

1

Gdynia Maritime University, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Poland, Faculty of Electrical Engineering, maciej.desol@gmail.com

Abstract: 

The article presents the issues related to the analysis of signals monitoring the operation of ship equipment. Monitoring systems, purpose of their application and functions are briefly discussed. Signals used in monitoring and control systems of the ship power plant using additional, more detailed analysis can be used for additional diagnostic systems. The article presents research done in the real state of the ship system operation. Focus has been put on characterizing damages of sensors or devices. The problems of poor interpretation of failure symptoms by the operator and the alarm system were discussed.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono problematykę związaną z analizowaniem sygnałów monitorujących pracę urządzeń okrętowych. Systemy monitorowania, cel ich zastosowania oraz główne funkcje zostały w skrócie omówione. Sygnały wykorzystywane w systemach monitoringu i sterowania siłownią okrętową przy zastosowaniu dodatkowej bardziej szczegółowej analizy mogą być wykorzystane do algorytmów układów diagnostycznych. W artykule przedstawiono badania dokonane w stanie realnej pracy systemu okrętowego. Skupiają się one na scharakteryzowaniu występujących uszkodzeń sensorów lub urządzeń. Omówiona została problematyka złej interpretacji symptomów awarii przez operatora i system alarmowy.

Keywords: 
diagnostic, ships system, monitoring and controls system, dynamic positioning, safety, sensors.
Słowa kluczowe: 
diagnostyka, systemy okrętowe, systemy monitoringu i sterowania, dynamiczne pozycjonowanie, bezpieczeństwo, sensory.
Issue: 
Pages: 
71
80
Accepted: 
17.10.2018
Published: 
18.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bastian, B., 2010, Sieci elektroenergetyczne na jednostkach pływających z systemem dynamicznego pozycjonowania, Przegląd Elektrotechniczny, nr 2.

Charchalis, A., Pawletko, R., 2012, The Use of Expert System for Marine Diesel Engine Diagnosis, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 1(188), Gdynia.

DNV GL, 2015, Dynamic Positioning Systems – Operation Guidance, DNV GL.

IMCA, 2012, M218, http://www.imca-int.com/news/2012/11/30/imca-publishes-dp-station-keeping- inci­dents.aspx.  

Kongsberg Maritime AS, 2009, K-Chief 600.

Kosmowski, K., Śliwiński, M., 2015, Knowledge-Based Functional Safety and Security Management in Hazardous Industrial Plants with Emphasis of Human Factors. Advanced System for Automation and Diagnostic, PWNT, Gdańsk.

Śmierzchalski, R., 2004, Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku, Gryf, Gdańsk.

Wyszkowski, S., 1991, Elektrotechnika okrętowa, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.

Citation pattern: Dęsoł M., Diagnostic Signals on Board Vessels with Dynamic Positioning System, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 106, pp. 71-80, 2018

BibTeX     EndNote