The Usage of Biosurfactants to Make Modern Shower Gels with a Higher Safety of Usage

Zastosowanie biosurfaktantów do wytwarzania nowoczesnych żeli pod prysznic o podwyższonym bezpieczeństwie stosowania

1

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, ul. Chrobrego 27,
26-600, Radom, Poland, Department of Chemistry, Faculty of Materials Science and Design, k.sarna@uthrad.pl

2

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, ul. Chrobrego 27,
26-600, Radom, Poland, Department of Chemistry, Faculty of Materials Science and Design

3

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, ul. Chrobrego 27,
26-600, Radom, Poland, Department of Chemistry, Faculty of Materials Science and Design

4

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, ul. Chrobrego 27,
26-600, Radom, Poland, Department of Chemistry, Faculty of Materials Science and Design

Abstract: 

In the paper the influence of the type of surfactant in shaping safety of shower gels was presented.  For this purpose, two types of washing cosmetics different in terms of surface active compound were used. In regard of increasing environmental awareness of consumers and on the basis of „green chemistry”, a mild surfactant – Inulin Lauryl Carbamate (lNCI) has been used in the former preparation. The ingredient in the second washing cosmetics was Sodium Laureth Sulfate (SLES) – a widely used anion surfactant. The irritation potential on the basis of the zein value as well as the skin dryness level were assessed in these preparations.

Streszczenie: 

W pracy przedstawiono wpływ rodzaju surfaktantu na kształtowanie bezpieczeństwa stosowania żeli pod prysznic. W tym celu opracowano dwa prototypy kosmetyków myjących, różniących się zastosowanym związkiem powierzchniowo czynnym. W związku ze stale wzrastającą świadomością środowiskową konsumentów oraz na podstawie zasad „zielonej chemii” w pierwszym z preparatów zastosowano delikatny biosurfaktant – Inulin Lauryl Carbamate (laurylokarbaminian inuliny). W składzie drugiego prototypu kosmetyku myjącego znalazł się powszechnie stosowany anionowy surfaktant – oksyetylenowany laurylosiarczan sodu (SLES). Dla preparatów dokonano oceny potencjału drażniącego na podstawie liczby zeinowej oraz stopnia wysuszenia skóry.

Keywords: 
biosurfactants, washing cosmetics, inulin, irritation.
Słowa kluczowe: 
biosurfaktanty, kosmetyki myjące, inulina, podrażnienia.
Issue: 
Pages: 
23
28
Accepted: 
21.06.2018
Published: 
18.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Domagalska, B., Pytkowska, K., 2014, Biosurfaktanty w produktach chemii gospodarczej, Przemysł Chemiczny, vol. 7, pp. 1093–1095.

Fischer, H., Scheuermann, F., Hase, C., Krause H., 1982, Mild to the Skin Anionic Tensides of Basic Protein Aminolysates Preparations Containing them, and their Use, US Patent 4,338,214.

Gołek, P., Chęcińska, M., Bednarski, W., 2005, Biosynteza oraz aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych biosurfaktantów, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Scientia Alimentaria, vol. 246, no. 4, Akademia Rolnicza w Szczecinie.

Krzan, M., 2013, Rheology of the Wet Surfactant Foams and Biofoams – A Review, Chemistry, vol. 1-Ch.

Kucińska, K., 2012, Biosurfactants – a Chance to the Environment? A Chemist Science Technology Market, vol. 4.

Piotrowski, M., Lewandowska, J., Wojciechowski, K., 2011, Biosurfactants as Substitutes of Synthetic Surfactants, Chemical Engineering and Equipment, vol. 50, no. 5, pp. 90–91.

Seydlova, G., Svobodová, J., 2008, Review of Surfactin Chemical Properties and the Potential Biomedical Applications, Central European Journal of Medicine, vol. 3, no. 2, pp. 123–133.

Sułek, M.W., Pytlas, K., 2010, Kształtowanie jakości żeli pod prysznic, Towaroznawcze Problemy Jakości, vol. 3, no. 24.

Wasilewski, T., Klimaszewska, E., 2007, Znaczenie składników o działaniu nawilżającym w kształto­waniu jakości żeli pod prysznic, Towaroznawcze Problemy Jakości, vol. 1, no. 10.

Zięba, M., Klimaszewska, E., Gajowiak, M., Majchrzak, B., Jagiełło, O., Gruszczyńska, M., Dudziak, K.,  Włodarczyk, K., 2016, Assessment of the Quality of Facial Cleansing Gels with the Addition of Amphoteric Surfactants, Towaroznawcze Problemy Jakości, vol.  4, no. 49, pp. 174–184.

Zięba, M., Małysa, A., Klimaszewska, E., Jagiełło, O., Gruszczyńska M., Gajowiak M., 2017, The Impact of Storage Temperature on the Quality of Liquid Bath Cosmetic Products, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, no. 7, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pp. 59–72.

Katarzyna Sarna

Citation pattern: Sarna K., Podkowa-Zawadzka I., Wasilewski T., Zięba M., Seweryn A., The Usage of Biosurfactants to Make Modern Shower Gels with a Higher Safety of Usage , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 106, pp. 23-28, 2018

BibTeX     EndNote