Możliwość wykorzystania przyrządu Hommel Etamic F50 do pomiaru odchyłek okrągłości wałków po toczeniu wykończeniowym

Possibility of Application of the Hommel Etamic F50 Device for Measuring Roundness Deviations of Shafts After Finish Turning

Wojciech Labuda*1 https://orcid.org/0000-0002-8589-8053     Eryk Iwaszko2      

* Corresponding author

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów, e-mail: w.labuda@wm.am.gdynia.pl

2

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia

Abstract: 

One of the greatest problem of modern production techniques is the achievement of an appropriate quality at minimal costs and accompanied by the production efficiency increase. During finish treatment the final dimensions as well as functional properties are imparted to a given element by application of proper treatment type. Therefore, it is necessary to control their geometry – including deviations of shape.The paper presents the results of influence of changing cutting parameters on the values of the roundness deviations of shaftsafter turning process by Wiper type insert. The turning process of shaft pins f39 mm in diameter, made of S235JR standard steel was carried out on a CU500MRD universal lathe. The turning process was conducted by WNMG-080408 WF replacable insert. The measurement of shape deviation was recorded using a Hommel Etamic F50. The device allows to provide precise and efficient measurements of roundness deviations in the form of a compact measuring system.

Streszczenie: 

Jednym z problemów współczesnych technik wytwarzania jest zapewnienie odpowiedniej jakości wyrobu, przy minimalizacji kosztów i jednoczesnym wzroście wydaj­ności produkcji. Podczas obróbki wykończeniowej nadawane są ostateczne wymiary i właściwości użytkowe danego elementu, dlatego też niezbędna jest kontrola ich geometrii – w tym odchyłek kształtu. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany parametrów skrawania na wartość odchyłek okrągłości wałków toczonych płytką Wiper. Badania przeprowadzono na wałku o średnicy 39 mm, wykonanym ze stali konstrukcyjnej S235JR. Proces toczenia czopów wału zrealizowano na tokarce uniwersalnej kłowej CU500MRD. Podczas badań wykorzystano nóż tokarski z wymienną płytką skrawającą WNMG-080408 WF. Pomiar odchyłek kształtu wykonano przyrządem Hommel Etamic F50. Urządzenie umożliwia wykonanie precyzyjnych i wydajnych pomiarów odchyłek okrągłości w postaci kompaktowego systemu pomiarowego.

Keywords: 
finish turning, shape deviations, roundness deviations
Słowa kluczowe: 
toczenie wykończeniowe, parametry skrawania, odchyłki okrągłości
Issue: 
Pages: 
87
97
Accepted: 
08.05.2018
Published: 
29.09.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Adamczak, S., Stępień, K., 2018, Analiza strategii pomiaru odchyłek kształtu elementów obrotowych, Mechanik, nr 2.

Burakowski, T., 1999, Tribologia a inżynieria powierzchni, Tribologia, nr 6.

Burakowski, T., Marczak, R., 1995, Eksploatacyjna warstwa wierzchnia i jej badanie, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, nr 3.

Burakowski, T., Marczak, R., Senatorski, J., Szumniak, J., 1998, Konstytuowanie eksploatacyjne warstwy wierzchniej w procesie tarcia technicznie suchego, Problemy Eksploatacji, nr 2.

Cicholska, M., Czechowski, M., 2005, Materiałoznawstwo okrętowe, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.

Dyl, T., 2013a, Finishing intermetallic coatings in order to reduce the surface roughness, Journal of KONES, vol. 20, no. 1.

Dyl, T., 2013b, The finishing of composite coatings in aspect of surface roughness reduction, Journal of KONES, vol. 20, no. 2.

Dyl, T., Starosta, R., 2011, Wpływ geometrii i gatunku płytek skrawających na strukturę geometrycz­ną toczonych powłok stopowych, Inżynieria Materiałowa, nr 4.

Dyl, T., Starosta, R., 2012, Określenie wpływu geometrii i rodzaju materiału płytek skrawających na topografię toczonych powłok kompozytowych, Inżynieria Materiałowa, nr 6.

Król, K., Kołodziejczyk, K., Olejarczyk, K., Wikło, M., Siemiątkowski, Z., 2012, Odchyłki kształtu wielkogabarytowych monolitycznych wałów korbowych: analiza przyczyn, metoda pomiaru i skutki technologiczne, Modelowanie Inżynierskie, nr 44.

Labuda, W., 2014, The analysis of cutting tool geometric on cutting forces and surface roughness of steel applied to marine pumps shaft pins, Journal of KONES, vol. 21, no. 1.

Labuda, W., 2016, The influence of treatment conditions on cutting forces and surface roughness, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 23, no. 1, s. 207–214.

Labuda, W., 2017a, Analiza rozkładu sił skrawania podczas zmiennych warunków obróbki wałów wykonanych ze stali nierdzewnej, Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, nr 100, s. 120–130.

Labuda, W., 2017b, The influence of changing of cutting parameters on temperature and cutting forces during turning process of stainless steel with CCET09T302R-MF Insert, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 24, no 4, s.133–140. 

Labuda, W., 2017c, The influence of cutting parameters on surface roughness parameter of stainless steel after finishing turning of CCET09T302R-MF insert, METAL 2017: 26th  International Conference on Metallurgy and Materials, TANGER Ltd., Ostrava.

Labuda, W., Charchalis, A., 2014, Ocena wpływu geometrii noża tokarskiego na strukturę geome­tryczną powierzchni czopów wałów wykonanych ze stali austenitycznej, Logistyka, nr 6.

Labuda, W., Kozyra, D., 2016, Wpływ zmiany głębokości skrawania na wartość sił skrawania i parametr chropowatości powierzchni podczas toczenia czopów wałów, Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, nr 96, Gdynia, s. 82–91.

Nadolny, K., Selech, J., Tyczewski, P., 2003, Zmiany struktury geometrycznej powierzchni powstałe podczas testów zużyciowych, Tribologia, nr 5.

Nowakowski, P., Gapiński, B., Analiza niepewności pomiaru odchyłki walcowości w zależności od stosowanej strategii pomiaru, Inżynieria Maszyn, nr 3.

Poniatowska, M., 2009, Charakterystyka przestrzenna odchyłek geometrycznych wyznaczanych w po­mia­rach współrzędnościowych powierzchni swobodnych, acta mechanica et automatica, vol. 3, no. 2.

Przybylski, W., 2005, Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Przybylski, W., 2008, Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, t. 2, Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Starosta, R., Dyl, T., 2011, Obróbka wykańczająca natryskiwanych płomieniowo powłok Ni-Al, ocena zużycia borazonowych płytek skrawających, Tribologia. Teoria i Praktyka, nr 4.

Widmaier, T,. Hemming, B., Juhanko, J., Kuosmanen, P., Esala, V.-P, Lassila, A., Laukkanen, P., Haikio, J., 2017, Application of Monte Carlo simulation for estimation of uncertainty of four-point roundness measurements of rolls, Precision Engineering, Journal of the International Societes for Precisionengineering and Nanotechnology, no. 48.

Zakharov, O.V., Bobrovskij, I.N., Kochetkov, A.V., 2016, Analysis of methods for estimation of machine workpiece roundness, Procedia Engineering, no. 150.

Wojciech Labuda

Citation pattern: Labuda W., Iwaszko E., Możliwość wykorzystania przyrządu Hommel Etamic F50 do pomiaru odchyłek okrągłości wałków po toczeniu wykończeniowym, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 105, pp. 87-97, 2018

BibTeX     EndNote