Projekt noszy przystosowanych do transportu poszkodowanego w warunkach morskich

Stretcher Adapted to Transportation of a Patient in Marine Conditions – a Design Proposal

1

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Gdynia, e-mail: pjursza@wp.pl

Abstract: 

The article presents design of stretcher adapted to transport harmed in marine conditions, construction of which allows functioning in conditions of: high waves, strong winds and highly aggressive impact of the marine environment on individual elements of the stretcher. The role of the design is to help increase safety of injured at sea.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono projekt noszy przystosowanych do transportu poszkodowanego w warunkach morskich, których konstrukcja pozwala funkcjonować w warunkach: falowania, silnego wiatru oraz destrukcyjnego oddziaływania środowiska morskiego na poszczególne elementy noszy. Projekt ma na celu zwiększenie bezpie­czeństwa osób poszkodowanych na morzu.

Keywords: 
stretcher, sea rescue, safety of persons at sea, transport of the victim
Słowa kluczowe: 
nosze, ratownictwo morskie, bezpieczeństwo osób na morzu, transport poszkodowanego
Issue: 
Pages: 
73
86
Accepted: 
17.04.2018
Published: 
29.09.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Baranowski, K., 2011, Praktyka oceaniczna, Alma-Press Sp. z o.o., Warszawa.

Dąbrowski, Z., Dziewulski, J.W., 1998, Vademecum żeglarstwa morskiego, Alma-press, Warszawa.

Dobrzański, T., 1998, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa.

Dudziak, J., 2008, Teoria okrętu, Oficyna Morska, Gdańsk.

German, J., 1996, Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych, Wydawnictwo Politechniki Krakow­­skiej im. T. Kościuszki, Kraków.

House, D.J., 1997, Marine survival and rescue system, Witherby & co ltd, Londyn.

Kamiński, Z., 1961, Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne, WNT, Warszawa.

Katalog firmy Spencer, 2010, Spencer Italia Srl – katalog pokazowy.

Kochanowski, M., 2002, Podstawy konstrukcji maszyn, Wydawnictwo PG, Gdańsk.

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, SOLAS, tekst jednolity 2006, Polski Rejestr Statków, Gdańsk.

Osiński, Z., 2012, Podstawy konstrukcji maszyn, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

PN-EN 1865:2002, Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych.

Pochodaj, A., 2016, Człowiek za burtą, Alma-press, Warszawa.

Prycha, J., 2004, Piotrowski, M., Szybkie łodzie ratownicze, eksploatacja i manewrowanie, Bellona, Gdynia.

Przybylski, J., Przybylski, S., Skalski, D., Galarowicz, O., 2015, Wpływ warunków hydrologicznych i meteorologicznych na taktykę i metodykę działań w zakresie ratownictwa wodnego, w: Bezpieczna woda, cz. 2, Szkoła Główna Pożarnicza, Warszawa.

Puścian, J., 1993, Podstawy ratownictwa na morzu, Oberraum, Szczecin.

Reymer, B., (red.), 1976, Mały poradnik mechanika, WNT, Warszawa.

Więckiewicz, W., 2006, Podstawy pływalności i stateczności statków handlowych, Wydawnictwo AM w Gdyni, Gdynia.

Źródła internetowe

https://skedco.com/product/sked-basic-rescue-system-international-orange.

http://3nity-es.com/?post_events5=skedco-sked-rapid-deployment-system-in... (dostęp 08.04.2018).

http://www.junkinsafety.com/Stretchers/BasketTypeStretchers/tabid/65/Def....

http://www.pg.gda.pl/~kkrzyszt/Mat_pom_3.pdf (dostęp 08.04.2018).

http://www.wzwm.pwr.wroc.pl/files/pages/inst_12.pdf (dostęp 08.04.2018).

Citation pattern: Jursza P., Projekt noszy przystosowanych do transportu poszkodowanego w warunkach morskich, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 105, pp. 73-86, 2018

BibTeX     EndNote