Kształtowanie warstwy wierzchniej staliwa typu dupleks poprzez toczenie

The Forming Surface Layer of the Duplex Cast Steel After Turning

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia,
Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów, e-mail: dylu@am.gdynia.pl

Abstract: 

The paper presents results of experimental studies of turning cast steel grade GX2CrNiMoCuN25-6-3-3. The aim of the research was to determine the geometry of the cutting edge and the technological parameters of cutting that are conducive to obtaining the roughness in the field of very accurate machining. It can achieve the appropriate technological quality of the workpiece surface. After experimental studies it was determined that there is a reduction of roughness using suitable inserts. Turning were made for the duplex cast steel. The technological parameters of machining process were used: feed rate f = 0.1–0.2 mm/rev, depth of cut ap = 0.5 mm, cutting speed vc = 50–100 m/min. Longitudinal machining was made using universal lathe CDS 500 ´ 1000 equipped with CCMT carbide tipped inserts with CVD coatings.

Streszczenie: 

W pracy przedstawiono wyniki badań własnych toczenia staliwa typu dupleks w gatunku GX2CrNiMoCuN25-6-3-3. Celem badań było określenie geometrii ostrza i para­metrów technologicznych skrawania sprzyjających uzyskaniu chropowatości, będących w zakresie obróbki bardzo dokładnej, co pozwoli na osiągnięcie odpowiedniej jakości technologicznej powierzchni przedmiotu obrabianego. Po dokonanych badaniach ekspery­men­tal­nych ustalono występowanie zmniejszenia chropowatości przy zastosowaniu odpo­wiednich płytek skrawających. Obróbkę toczeniem staliwa typu dupleks zrealizowano przy zadanych parametrach technologicznych: posuw f = 0,1–0,2 mm/obr; głębokość skrawania ap = 0,5 mm, prędkość skrawania vc = 50–100 m/min. Toczenie wykończeniowe przepro­wadzono na tokarce uniwersalnej CDS 500x1000 dla różnych geometrii wymiennych płytek wieloostrzowych typu CCMT z węglików spiekanych pokrywanych powłokami CVD.

Keywords: 
forming surface layer, surface roughness reduction, duplex cast steel, turning, finishing
Słowa kluczowe: 
kształtowanie warstwy wierzchniej, zmniejszenie chropowatości powierz¬chni, staliwo typu dupleks, toczenie, obróbka wykończeniowa
Issue: 
Pages: 
41
52
Accepted: 
19.04.2018
Published: 
29.09.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Burakowski, T., Wierzchoń, T., 1995, Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa.

Charchalis, A., Starosta, R., 2016, The influence of finishing on the tribological properties of plasma sprayed MMC coating, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 23, no. 1, s. 91–97.

Dyl, T., 2014, Numeryczna i eksperymentalna analiza procesu nagniatania z wykorzystaniem teorii sprężystości i plastyczności, Prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Dyl, T., Rydz, D., Stradomski, G., 2017, Nagniatanie staliwa typu dupleks w aspekcie zwiększenia twardości i zmniejszenia chropowatości powierzchni, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 100, Gdynia, s. 76–86.

Dyl, T., Starosta R., 2011, Wpływ geometrii i gatunku płytek skrawających na strukturę geometryczną toczonych powłok stopowych, Inżynieria Materiałowa, nr 4(182), s. 395–398.

Dyl, T., Starosta, R., 2012, Określenie wpływu geometrii i rodzaju materiału płytek skrawających na topografię toczonych powłok kompozytowych, Inżynieria Materiałowa, nr 6(190), s. 701–704.

Dyl, T., Starosta, R., 2014, Improving the quality of technological surfaces of machines of composite coatings, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 21, no. 1, s. 75–82.

Królczyk, G., Legutko, S., Gajek, M., 2013, Predicting the surface roughness in the dry machining of duplex stainless steel (DSS), Metalurgija, 52(2), s. 259–262.

Królczyk, G., Niesłony, P. Legutko, S., 2015, Determination of tool life and research wear during duplex stainless steel turning, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 15, no. 2, s. 347–354.

Królczyk, G., Niesłony, P. Legutko, S., Hloch, S., Samardzic, I., 2015, Investigation of selected surface integrity features of duplex stainless steel (DSS) after turning, Metalurgija 54(1), s. 91–94.

Labuda, W., 2017, The influence of changing of cutting parameters on temperature and cutting forces during turning process of stainless steel with CCET09T302R-MF insert, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 24, no. 4, s. 133–140.

Labuda, A., Dargacz, M., Klecha, M., Kozłowska, S., 2015, Wpływ zmiany kąta przystawienia noża tokarskiego typu wiper na wartość parametrów chropowatości powierzchni czopów wykonanych ze stali austenitycznej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 91, Gdynia, s. 64–77.

Legutko, S., 2004, Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń, WSiP, Warszawa.

Legutko, S., Nosal, S., 2004, Kształtowanie technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej części maszyn, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN, Poznań.

Paro, J., Hanninen, H., Kauppinen, V., 2001, Tool wear and machinability of HIPed P/M and conventional cast duplex stainless steels, Wear, 249, s. 279–284.

Ran, Q., Li, J., Xu, Y., Xiao, X., Yu, H., Jiang, L., 2013, Novel Cu-bearing economic al 21Cr duplex stainless steels, Materials and Design, 46, s. 758–765.

Starosta, R., Dyl, T., 2008, Obróbka powierzchniowa, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Starosta, R., Dyl, T., 2011, Obróbka wykańczająca natryskiwanych płomieniowo powłok Ni-Al, ocena zużycia borazonowych płytek skrawających, Tribologia. Teoria i Praktyka, nr 4, s. 245–252.

Stradomski, G., 2016, Oddziaływanie morfologii fazy sigma na kształtowania właściwości stali i staliwa duplex, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.

źródła internetowe

Sandvik Coromant 2018, Turning insert, Tools for metal cutting, CoroTurn®107, http://www.sandvik. coromant.com/en-us/products/pages/tools.aspx (dostęp: 10.03.2018).

 

 

Citation pattern: Dyl T., Kształtowanie warstwy wierzchniej staliwa typu dupleks poprzez toczenie, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 105, pp. 41-52, 2018

BibTeX     EndNote