Wieloobrotowy napęd mechaniczny z autonomicznym zasilaniem i monitorowaniem

Multi-turn Mechanical Drive with Autonomous Power Supply and Monitoring

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Elektryczny,
Katedra Elektroniki Morskiej, e-mail: l.aluth@we.am.gdynia.pl

2

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Elektryczny,
Katedra Automatyki Okrętowej

Abstract: 

In the paper the construction of multi-turn mechanical drive is presented. The mechanical drive enables power supply and monitoring of an object being in continuous rotary motion. The proposed solution enables the devices placed on the rotating platform to be powered with 230 V in an uninterrupted and independent way from the direction of rotation. Additionally, it enables transferring the analogue tilting signal of the angular speed meter from the rotating platform to the tilt meter control panel. To assess the operation of the mechanical drive, experimental tests were carried out using an angular velocity meter. The obtained results were subjected to statistical analysis, which shows that the proposed structure satisfies the assumed design assumptions to a satisfactory degree.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia konstrukcję wieloobrotowego napędu mechanicznego, który umożliwia zasilanie i monitorowanie obiektu, będącego w ciągłym ruchu obrotowym. Proponowane rozwiązanie ułatwia zasilanie urządzeń umieszczonych na platformie obrotowej napięciem 230 V w sposób nieprzerwany i niezależny od kierunku obrotu. Dodatkowo umożliwia przeniesienie analogowego sygnału wychyłu miernika prędkości kątowej z platformy obrotowej na pulpit sterowniczy miernika wychyłu. Do oceny dokład­ności działania zaproponowanego napędu mechanicznego przeprowadzono badania eksperymentalne z wykorzystaniem miernika prędkości kątowej. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, z której wynika, że proponowana konstrukcja w zadowalającym stopniu realizuje przyjęte założenia projektowe.

Keywords: 
multi-turn mechanical drive, autonomous power supply, monitoring
Słowa kluczowe: 
wieloobrotowy zespół napędowy, autonomiczne zasilanie, monitorowanie
Issue: 
Pages: 
9
18
Accepted: 
19.04.2018
Published: 
29.09.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Grzesiak, L.M., Ufnalski, B., Kaszewski, A., 2016, Sterowanie napędów elektrycznych: analiza, modelowanie, projektowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kończak, G., 2007, Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Mosoń, I., 2001, Sterowniki programowalne – strukturyzacja programów sterowania, Zeszyty Nauko­we Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 17, Gdańsk, s. 145–152.

Ober, W., 2009, Pozycjonowanie urządzeń pomiarowych z napędem krokowym, Napęd i Sterowanie, R. 11, nr 7/8, s. 42–45.

Żurawski, Ł., 2014, Ocena dokładności stolika liniowego i obrotowego z silnikiem krokowym, Pomiary, Automatyka, Kontrola, R. 60, nr 10, s. 876–878.

Łukasz Alfuth

Citation pattern: Alfuth Ł, Muc A., Wieloobrotowy napęd mechaniczny z autonomicznym zasilaniem i monitorowaniem, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 105, pp. 9-18, 2018

BibTeX     EndNote