Przegląd programów komputerowych dedykowanych projektowaniu układów elektronicznych. Charakterystyka środowiska GeckoCIRCUITS

Review of Computer Programs Dedicated to the Design of Electronic Systems. Characteristics of the GeckoCIRCUITS Environment
Abstract: 

The development of electronics manufacturing technologies, as well as increasingly broad range of their applications, leads to an increase in the demand for solutions that support their design process. The article reviews selected solutions dedicated to the design of electronic circuits and focuses on computed-based solutions, comparing the selected software environments. Particular attention has been paid to the GeckoCIRCUITS environment, which has been discussed basing on example of an electronic boost converter circuit design.

Streszczenie: 

Rozwój technologii wytwarzania układów elektronicznych, a także coraz szerszy zakres ich zastosowań, prowadzi do zapotrzebowania na rozwiązania wspoma­gające ich projektowanie. W artykule dokonano przeglądu wybranych rozwiązań dedyko­wanych projektowaniu układów elektronicznych. Skoncentrowano się na rozwiązaniach opartych na projektowaniu komputerowym, porównując wybrane środowiska programowe. W szczególności uwagę poświęcono środowisku GeckoCIRCUITS, które omówiono na przy­kładzie projektu układu przekształtnika podwyższającego napięcie (boost converter).

Keywords: 
computer aided design, GeckoCIRCUITS, design of electronic circuits, boost converter
Słowa kluczowe: 
projektowanie wspomagane komputerowo, GeckoCIRCUITS, projektowanie układów elektronicznych, przekształtnik boost
Issue: 
Pages: 
137
150
Accepted: 
08.02.2018
Published: 
31.03.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Ansys Simplorer, http://www.ansys.com/Products/Systems/ANSYS-Simplorer.

Ansys Simplorer Brochure, http://www.anova.com.tr/dynamicContent/file/ansys-simplorer-brochure.pdf.

Ansys Simplorer – Esterel, http://www.esterel-technologies.com/products/ansys-simplorer/.

Autodesk Eagle, https://www.autodesk.com/products/eagle/overview.

Bolkowski, S., 2012, Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Capanidis, D., Kowalewski, P., 2012, Przegląd systemów wspomagania procesów konstruowania
i wytwarzania,
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-97607e36... -4c25-a6c2-a13fd851357c/c/Capanidis_Kowalewski_Przeglad_1_2012.pdf.

Compton, R., Williams, W., Rutledge, D., 1987, Puff, an Interactive Microwave Computer Aided Design Program for Personal Computers, IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, vol. 2, s. 707–708.

Design Automation Conference, https://dac.com/.

Drofenik, U., Müsing, A., Kolar, J.W., 2010, Novel Online Simulator for Education of Power Electronics and Electrical Engineering, https://www.pes.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/ drofenik_IPEC2010_education.pdf.

Eagle Tutorial, Version 6, https://www.egr.msu.edu/eceshop/pcb/V6_tutorial_en.pdf.

GeckoCIRCUITS, http://www.gecko-simulations.com/geckoCIRCUITS.html.

IPES Moodle, http://www.ipes.ethz.ch.

Jankiewicz, Z., 2016, Układy energoelektroniczne, http://www.bezel.com.pl/index.php/urzadzenia-energoelektroniczne/uklady-....

Kolar, J., 2014, Future Challenges for Research and Teaching in Power Electronics, https://www. pes.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/__Nottingham_2014_FINALFINAL_110714.pdf.

Kovacevic, I., Friedli, T., Kolar, J.W., 2011, PEEC-Based Modeling of EMI Filters Incl. Parasitics and Geometrical Arrangement of Filter Elements, https://www.pes.ee.ethz.ch/uploads/tx_ ethpublications/10_Kovacevic_PEEC-Based_Modelling_of_EMI_Filters_01.pdf.

Labcenter Proteus VSM, http://www.labcenter.com/products/vsm/vsm_overview.cfm.

Müsing, A., 2014, Script-based Simulation Control using GeckoSCRIPT, http://www.gecko-simulations.com.

OrCAD PSpice Designer, http://www.orcad.com/products/orcad-pspice-designer/overview.

Stupar, A., 2012, Simulation-Based Design and Optimization of Power Electronic Systems, http://www.corpe.et.aau.dk/digitalAssets/59/59025_corpe---eth---stupar--....

Citation pattern: Stasiak W., Czarnowski I., Przegląd programów komputerowych dedykowanych projektowaniu układów elektronicznych. Charakterystyka środowiska GeckoCIRCUITS, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 103, pp. 137-150, 2018

BibTeX     EndNote