Predykcja składowej tłumienia kołysań bocznych statku dla stępek przechyłowych. Porównanie skróconej i pełnej metody Ikedy

Bilge Keel Damping Component Prediction. Comparison of the Simple and Full Ikeda;s Method

Wojciech Wawrzyński         

Abstract: 

This paper presents a comparison of the bilge keel component of roll damping, determined by the full Ikeda’s method and its simplified version. The material discusses both procedures for determining the value of the bilge keel component and the calculation results for this component for the general cargo ship are presented. A comparison of the characteristics of value changes of bilge keel damping coefficients in dependence on the relationship of the bilge keel width to its length, while keeping the bilge keel area constant, is presented for two ships with significantly different particulars. Despite the fact that the simplified Ikeda’s method was developed using the regression method for series results obtained by the full method, the calculations made present that the simplified method give comparable results only for small roll amplitudes and small bilge keels areas.

Streszczenie: 

Artykuł prezentuje porównanie wartości współczynnika tłumienia kołysań bocznych statku dla stępek przechyłowych, wyznaczonego przy zastosowaniu pełnej metody Ikedy oraz jej uproszczonej wersji. W materiale omówiono obie procedury wyznaczania wartości współczynnika tłumienia kołysań bocznych dla stępek oraz zaprezentowano wyniki obliczeń tego współczynnika dla drobnicowca. Przedstawiono również dla dwóch statków znacząco różniących się wielkością porównanie charakterystyk zmian współczynnika tłumienia dla stępek, w zależności od relacji szerokości stępek do ich długości, przy zachowaniu stałej wartości całkowitej powierzchni stępek. Wykonane obliczenia pokazują, że uproszczona metoda Ikedy, pomimo że opracowana została przy zastosowaniu metody regresji, z wykorzystaniem serii wyników uzyskanych metodą pełną, daje zbliżone wyniki obliczeń tylko dla małych amplitud kołysania statku i niewielkich wartości całkowitej powierzchni stępek przechyłowych.

Keywords: 
ship rolling, bilge keel, roll damping
Słowa kluczowe: 
kołysania boczne statku, stępki przechyłowe, tłumienie kołysań bocznych statku
Issue: 
Pages: 
124
141
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bassler, C., Reed, A., 2009, An Analysis of the Bilge Keel Roll Damping Component Model, Proceedings of Tenth International Conference on Stability of Ships and Ocean Vehicles, St. Petersburg, s. 369–385.

Bassler, C., Reed, A., 2010, A Method to Model Large Amplitude Ship Roll Damping, Proceedings of the 11th International Ship Stability Workshop, s. 217–224.

Bo, Y., Zuo-chao, W., Ming, W., 2012, Numerical Simulation of Naval Ship’s Roll Damping Based on CFD, Procedia Engineering, vol. 37, s. 14–18.

Bryan, G.H., 1900, The Action of Bilge Keels, Transactions of the Royal Institution Naval Architects, vol. 42.

Ikeda, Y., Himeno, Y., Tanaka, N., 1977, On Eddy Making Component of Roll Damping Force on Naked Hull, Journal of the Japan Society of Naval Architects, no. 142, s. 59–69, publikacja w języku japońskim cytowana przez (Kawahara i in., 2009, 2011).

Ikeda, Y., Himeno, Y., Tanaka, N., 1978, Components of Roll Damping of Ship at Forward Speed, Journal of the Society of Naval Architects of Japan, vol. 143, s. 113–125, publikacja w języku japońskim cytowana przez ITTC (2011).

Ikeda, Y., Katayama, T., Hasegawa, Y., Segawa, M., 1994, Roll Damping of High Speed Slender Vessels, Journal of the Kansai Society of Naval Architects, vol. 222, s.73–78, publikacja w języku japońskim cytowana przez ITTC (2011).

ITTC, 2011, ITTC Recommended Procedures, Numerical Estimation of Roll Damping.

Jang, T.,Kwon, J., Lee, J., 2010, Recovering the Functional Form of the Nonlinear Roll Damping of Ships from a Free-roll Decay Experiment: An Inverse Formulism, Ocean Engineering, vol. 37, s. 1337–1344.

Kato, H., 1958, On the Frictional Resistance to the Rolling of Ships, Journal of Zosen Kyokai, vol. 102, s. 115–122, publikacja w języku japońskim.

Kawahara, Y., 2008, Characteristics of Roll Damping of Various Ship Types and a Simple Prediction Formula of Roll Damping on the Basis of Ikeda’s Method, The 4th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics, Taipei, s. 79–86.

Kawahara, Y., Maekawa, K., Ikeda, Y., 2009, A Simple Prediction Formula of Roll Damping of Conventional Cargo Ships on the Basis of Ikeda’s Method and Its Limitations, Proceedings of the 10th International Conference on Stability of Ships and Ocean Vehicles.

Kawahara, Y., Maekawa, K., Ikeda, Y., 2012, A Simple Prediction Formula of Roll Damping of Conventional Cargo Ships on the Basis of Ikeda’s Method and Its Limitations, Journal of Shipping and Ocean Engineering, vol. 2, s. 201–210.

Martin, M., 1958, Roll Damping due to Bilge Keels, Report, Iowa University, Institute of Hydraulic Research, Iowa City.

Miyake, T., Ikeda, Y., 2013, A Study on Roll Damping of Bilge Keels for New Non-Ballast Ship with Rounder Cross Section, Proceedings of the 13th International Ship Stability Workshop, Brest.

Sadat-Hosseini, H., Carrica, P., Stern, F., Umeda, N., Hashimoto, H., Yamamura, S., Mastuda, A., 2011, CFD, System-based and EFD Study of Ship Dynamic Instability Events: Surf-riding, Periodic Motion, and Broaching, Ocean Engineering, vol. 38, s. 88–110.

Tamiya, M., Komura, T., 1972, Topics on Ship Rolling Characteristics with Advance SPEED, JSNA Japan, vol. 132, publikacja w języku japońskim.

Tanaka, N., 1957, 1958, 1959 i 1961, A Study on the Bilge Keels, Part 1 to 4, JSNA Japan, vol. 101, 103, 105, 109, publikacje w języku japońskim.

Tanaka, N., Himeno, Y., Ikeda, Y., Isomura, K., 1981, Experimental Study on Bilge Keel Effect for Shallow Draft Ship, Journal of the Kansai Society of Naval Architects, vol. 180, s. 69–75, publikacja w języku japońskim cytowana przez Kawaharę i in., 2012.

Tasai, F., 1965, Equation of Ship Roll Motion, Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu Univerity, Report No.25, publikacja w języku japońskim cytowana przez ITTC (2011).

Uzunoglu, E., Guedes Soares, C., 2015, Automated Processing of Free Roll Decay Experimenta Data, Ocean Engineering, vol. 102, s. 17–26.

Yuasa, K., Fujino, M., Motora, S., 1979, New Approach to Hydrodynamic Forces on Oscillating Low Aspect Ratio Wings, JSNA Japan, vol. 144, publikacja w języku japońskim.

Wassermann, S., Feder, D., Abdel-Maksoud, M., 2016, Estimation of Ship Roll Damping – A Comparison of the Decay and Harmonic Excited Roll Motion Technique for a Post Panamax Container Ship, Ocean Engineering, vol. 120, s. 371–382.

Wawrzyński, W., 2016, Wyznaczanie kątów przechyłu dynamicznego statku za pomocą równania kołysań bocznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 97, s. 167–178.

Citation pattern: Wawrzyński W., Predykcja składowej tłumienia kołysań bocznych statku dla stępek przechyłowych. Porównanie skróconej i pełnej metody Ikedy, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 102, pp. 124-141, 2017

BibTeX     EndNote