Bezpieczeństwo transportu flotacyjnych koncentratów rud metali zdolnych do upłynniania

The Transport Stability of Flotation Metal Ore Concentrates which are Liable to Liquefaction

Marzenna Popek         

Abstract: 

Safety of maritime transport of fine-grained materials, e.g. metal ore concentrates depends on the ability to control the properties of these cargoes. The dynamic situation,
caused by vibration and pressure of layers of cargo during sea transport, makes it change its physical properties, porosity, bulk density, degree of compaction and mechanical properties, for example shear strength. The new properties of the cargo result in that there is a risk of its movement, as a consequence of the phenomenon of the liquefaction. In the present study were analysed and evaluated parameters that determine the ability to liquefaction of flotation metal ore concentrates characterized by different way of sourcing, chemical composition and fragmentation.

Streszczenie: 

Bezpieczeństwo transportu morskiego materiałów drobnocząstkowych, np. koncentratów rud metali, zależy od możliwości kontroli właściwości tych ładunków. Dynamiczna sytuacja, wywołana wibracjami i naciskiem warstw ładunku podczas transportu morskiego powoduje, że zmieniają się jego właściwości fizyczne, porowatość, gęstość objętościowa, stopień zagęszczania oraz właściwości mechaniczne, np. wytrzymałość na ścinanie. Nowe właściwości ładunku powodują, że pojawia się zagrożenie jego przemieszczania się, będące wynikiem zjawiska upłynniania. Na skutek przesuwania się nadmiernie zawilgoconego i rozdrobnionego koncentratu, wywołanego upłynnianiem, może nastąpić obniżenie lub utrata stateczności statku. Istnieje zatem konieczność prowadzenia ciągłych badań nad poprawą jakości ładunków masowych i bezpieczeństwa ich transportu morskiego. W prezentowanej pracy przeanalizowano i oceniono parametry decydujące o zdolności do upłynniania koncentratów flotacyjnych rud metali, charakteryzujących się różnym sposobem pozyskiwania, składem chemicznym oraz rozdrobnieniem.

Keywords: 
mineral concentrates, stability, liquefaction
Słowa kluczowe: 
koncentraty rud metali, stateczność, upłynnianie
Issue: 
Pages: 
33
42
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bardet, J., 1997, Experimental Soil Mechanics, University of Southern California, Los Angeles.

Eckersley, J., 1997, Coal Cargo Stability, The AusIMM Proceedings no 1.

Head, K.H., 1987, Soil Technician’s Book, Halsted Press, London.

IMO, 2014, International Maritime Solid Bulk Cargoes Code, London.

Popek, M., 2002, Investigation on the Relationship between Transportable Moisture Limit and Particle Size of Ore Concentrates, 3rd International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, Bilbao, pp. 35–38.

Sieder, R., van den Beukel, A., 2004, The Liquefaction Cycle and the Role of Drainage in Liquefaction, Granular Matter, no 6, pp.1–9.

UNCTAD, 2014, Review of Maritime Transport, Geneva.

Youd, T.L., 2003, Liquefaction Mechanisms and Induced Ground Failure, in: Lee, W.H.K., et al. (eds.), International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology, part B, Academic Press, pp. 1159 –1173.

Citation pattern: Popek M., Bezpieczeństwo transportu flotacyjnych koncentratów rud metali zdolnych do upłynniania , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 101, pp. 33-42, 2017

BibTeX     EndNote