Wprowadzenie zagadnień telemetrii satelitarnej do nauczania w Akademii Morskiej w Gdyni

Introducing Satellite Remote Sensing to the Curriculum at Maritime University
Abstract: 

This paper describes a plan and a procedure to introduce a course on satellite remote sensing to the curriculum of the engineering faculties of Gdynia Maritime University in Gdynia, Poland. This topic is not presently taught at the university and with the move of the Polish Space Agency to Gdańsk, nearby Gdynia, it would be useful to have remote sensing as a topic in the university curriculum for different degree programs. This plan began with the Fulbright Foundation that funded a 5-week visit of a U.S. remote sensing specialist to give orientation lectures to the faculty and students at the university. From this visit a plan was developed on how to present specific topics in remote sensing while the faculty determined how the subject should be introduced into different fields of study.

Streszczenie: 

W artykule tym przedstawiono propozycję wprowadzenia zagadnień telemetrii satelitarnej do nauczania w Akademii Morskiej w Gdyni oraz omówiono jej szczegóły. Tematyka telemetrii satelitarnej nie jest w tej chwili przedmiotem wykładów lub innych zajęć ze studentami w ww. uczelni, jednakże wraz z powstaniem i rozpoczęciem działalności Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku wydaje się, że korzystne byłoby wprowadzenie do oferty dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni również tematyki telemetrii satelitarnej – na różnych kierunkach i rodzajach studiów (w mniejszym lub większym zakresie). Prace nad przedstawioną tutaj propozycją zaczęły się od wizyty w Akademii Morskiej w Gdyni stypendysty Fundacji im. Fulbrighta z USA, wybitnego specjalisty w zakresie telemetrii satelitarnej. W czasie pięciotygodniowego pobytu w Gdyni wygłosił on szereg wykładów z powyższej tematyki. W tym czasie powstały także zręby omawianej tutaj propozycji, które
później zostały uszczegółowione i dopracowane.

Keywords: 
engineering education, remote sensing, satellites
Słowa kluczowe: 
dydaktyka w dziedzinie inżynierii, telemetria satelitarna
Issue: 
Pages: 
7
21
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

An Introduction to Questionnaire Design, https://www.b2binternational.com/files/08-market-research-ch8.pdf.

Armstrong, J.S., 2001, Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners, Springer, New York.

Burgess, T.F., 2001, A General Introduction to the Design of Questionnaires for Survey Research, Information Systems Services, University of Leeds, Leeds.

Emery, W.J., 2015, Lecture Notes on Satellite Remote Sensing Systems, unpublished.

Citation pattern: Borys A., Emery W.J., Wprowadzenie zagadnień telemetrii satelitarnej do nauczania w Akademii Morskiej w Gdyni, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 101, pp. 7-21, 2017

BibTeX     EndNote