Programowanie dynamiczne w rozmytym otoczeniu do sterowania statkiem

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania programowania dynamicznego do rozwiązywania problemu wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku w sytuacjach zagrożeń kolizyjnych w rozmytym otoczeniu. Podano przykłady symulacyjne bezpiecznej trajektorii statku w sytuacjach mijania się z ruchomymi obiektami.

Issue: 
Pages: 
77
83
Download full text in pdf: 
References: 

Bellman R. E. Zadeh L.A., Decision making in afuzzy environment, Management Sci., 1970, 17.

Bubnicki Z., Problem automatyki i informatyki, PAN, Wrocław 1998.

Kacprzyk J., Zbiory rozmyte w analizie systemowej, PWN, Warszawa 1986.

Lisowski J., M. Mohamed-Seghir, Safe Ship Control Methods Based on Fuzzy Set Theory, Polish Journal of Environment Studies, 2008, vol. 17, no 3C.

Mohamed-Seghir M., Fuzzy Set Theory in Safe Ship Automation Control, 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2004.

Citation pattern: Mohamed-Seghir M., Programowanie dynamiczne w rozmytym otoczeniu do sterowania statkiem, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 62, pp. 77-83, 2009

BibTeX     EndNote