Współpraca międzynarodowa w basenie Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju turystyki morskiej

International cooperation in the Baltic Sea Region for development of maritime tourism

Joanna Kizielewicz         

Abstract: 

The main aim of research is the analysis of the form and scope of cooperation undertaken for the development of marine tourism in the Baltic Sea. The article consists of four parts. In the first part, there are discussed the purpose, research problems and methodology of researches made by the author. Next, a theoretical reflection on the forms of cooperation and partnership between different actors in order to develop maritime tourism in the Baltic Sea is presented. The results of the research carried out among institutions, organizations and companies involved in development of maritime tourism in the Baltic Sea Region, have been showed in the third part of the article. And in the last part, selected examples of international projects for development of maritime tourism in the Baltic Sea Region, are discussed. The researches were made by using a method of surveys and interviews among institutions, organizations and entrepreneurs dealing with maritime tourism, and also a method of desk research, a critical analysis of the available literature and comparative analysis and reports.

Streszczenie: 

Głównym celem badań jest analiza form i zakresu współpracy podejmowanej przez różnorodne środowiska na rzecz rozwoju turystyki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego. Artykuł składa się z czterech części. W części pierwszej wskazano cele analizy, problemy badawcze oraz metodologię badań przeprowadzonych przez autorkę. Następnie zawarto teoretyczne rozważania na temat form współpracy i partnerstwa pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój turystyki morskiej w basenie Morza Bałtyckiego. Wyniki badań wśród instytucji, organizacji i przedsiębiorstw związanych z branżą turystyki, w tym turystyki morskiej, pokazano w trzeciej części opracowania. Artykuł kończy się opisem przykładowych międzynarodowych projektów rozwoju turystyki morskiej w basenie Morza Bałtyckiego.

Issue: 
Pages: 
27
40
Download full text in pdf: 
References: 

Akintoye A., Beck M., Hardcastle C., Public-Private Partnerships, School of the Built National Environment, Glasgow Caledonia University, Glasgow 2003.

Baltic Port Organization, http://www.bpoports.com/about.html [28.11.2012].

Continued decrease in passenger transport by sea, Coastal region statistics, Eurostat 2012 (mar_pa_aa) [21.11.2012].

Cruise Baltic – 10 countries on a string, http://www.cruisebaltic.com/composite-3.htm [21.11.2012].

Cruise passengers in the EU, by basin, 2010 (1) (% share of total).png, Coastal region statistics, Eurostat 2012 (mar_pa_aa),http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics [22.11.2012].

Identity and Branding, BaltMet Promo, http://baltmetpromo.net/identity-and-branding/ [15.11.2012].

Kizielewicz J., Theoretical considerations on the understanding of the phenomena of marine tourism in Poland and the world, Scientific Journals 2012, 31(103), Maritime University of Szczecin, Szczecin 2012.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, EuroLex, http://eur-lex.europa.eu [15.11.2012].

Kizielewicz J., Partnerstwo na rzecz rozwoju polityki turystycznej w województwach nadmorskich w Polsce, [w:] Wyzwania współczesnej polityki turystycznej, Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, A. Rapacz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Majstryszyn I., Baltic 21: Podsumowanie pięcioletniego procesu regionalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propozycje przyszłych działań, http://wiadomosci.ngo.pl [29.11.2012].

Maritime ports freight and passenger statistics, EC, http://epp.eurostat.ec [19.11.2012].

Market Research Study „Enjoy South Baltic!“ Final Report, dwif-Consulting GmbH, Berlin 2012.

Motorways of the Sea, Gynia-Karskrona, Baltic Link, Regional council of Southern Smaland, Per-Olof Löfberg 2010.

Palmowski T., Zaucha J., Współpraca międzynarodowa w regionie Bałtyckim, ku wspólnocie Europy Bałtyckiej, Rys historyczny, Biuletyn Informacyjny nr 8.

Public-Private Partnership Handbook, Asian Development Bank, Mandaluyong 2007.

Ruszkowski J., Geopolityczny model Europy Bałtyckiej lat 90-tych, [w:] UE a RMB, Zeszyty Bałtyckie, zeszyt 1, Baltic Office Sekretariat Euroregionu Pomerania, Szczecin 1999.

SeaSide – Developing excellent cultural destinations in the southern Baltic area (SEASIDE), http://en.southbaltic.eu [28.11.2012].

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012. http://polskawue.gov.pl/Czym,jest,Strategia,10462.html [2012.11.28].

Szromnik A., Marketing terytorialny Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.

Citation pattern: Kizielewicz J., Współpraca międzynarodowa w basenie Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju turystyki morskiej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 77, pp. 27-40, 2012

BibTeX     EndNote