Przebieg morskich akcji ratowniczych z perspektywy podstawowych zadań koordynatora MRCK

Process of marine rescue from the perspective of the basic tasks of the coordinator RCC

Paulina Chańko         

Abstract: 

The article was based on the Polish service of SAR – Maritime Search and Rescue Service and presents the organizational structure of the Marine Rescue Coordination Centre and the basic tasks of the coordinators of the SAR action. Action plan development coordinator SAR encounters many obstacles that affect the efficiency and conduct rescue work. The article gives the most common factors influencing the course of the rescue I offered their total or partial elimination.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (RCC – Rescue Coordination Center) oraz podstawowe zadania koordynatorów akcji SAR. Koordynator podczas opracowywania planu akcji SAR napotyka wiele utrudnień, które wpływają na skuteczność akcji ratowniczej. Artykuł przedstawia występujące czynniki wpływające na przebieg akcji ratowniczej oraz propozycję ich całkowitego bądź częściowego wyeliminowania.

Issue: 
Pages: 
5
15
Download full text in pdf: 
References: 

Burciu Z., Niezawodność akcji ratowniczej w transporcie morskim, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.

Maziarz J. Plan akcji poszukiwawczych i ratowniczych, MSPiR, Gdynia 2010.

http://lotniczapolska.pl/Rozbrajamy-Baltyk,24925 [27.11.2012]

http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=11 [27.11.2012]

Citation pattern: Chańko P., Przebieg morskich akcji ratowniczych z perspektywy podstawowych zadań koordynatora MRCK, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 77, pp. 5-15, 2012

BibTeX     EndNote