Charakterystyka związków fenolowych zawartych w miodach

Aleksandra Wilczyńska         Piotr Przybyłowski         

Abstract: 
Streszczenie: 

Działanie lecznicze miodu wiązano przede wszystkim z obecnością w nim nadtlenku wodoru,
będącego ubocznym produktem reakcji enzymatycznych, zachodzących w miodzie. W ostatnich latach
wykazano, iż lecznicze właściwości miodów związane są też z działaniem antyoksydacyjnym
niektórych składników miodów. Flawonoidy i kwasy fenolowe zawarte w miodach wykazują działanie
bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwzakrzepowe, przeciwnowotworowe.
Zawartość poszczególnych fenolokwasów i flawonoidów zależy od źródła roślinnego. Celem
niniejszego opracowania była próba zebrania informacji na temat tzw. profili fenolowych
poszczególnych odmian miodów pszczelich oraz powiązania tych profili z działaniem leczniczym
miodów.

Issue: 
Pages: 
33
38
Download full text in pdf: 
References: 

Al.-Mamary M., Al-Meeri A., Al.-Habori M., Antioxidant activities and total phenolics of different types of honey, Nutrition Research, 2002, 22, 1041–1047.

Bogdanov S., Nature and origin of the antibacterial substances in honey, Lebens.-Wiss. U.-Technol, 1997, 30, 748–753.

Budryn G., Nebesny E., Fenolokwasy – ich właściwości, występowanie w surowcach roślinnych, wchłanianie i przemiany metaboliczne, Brom. i Chem. Toksykol., 2006, 2, 103–110.

Ferreres F., Andare P., Gil M.I., Tomas-Barberan F.A., Floral nectar phenolics as biochemical markers for the botanical origin of heather honey, Lebensm. Unters. Forsch., 1996, 202, 40-44.

Kenjeric D., Mandic M.L., Primorac L., Bubalo D., Perl A., Flavonoid profile of Robinia honeys produced in Croatia, Food Chemistry, 2007, 102, 683–690.

Knapik-Czajka M., Rola wybranych antyoksydantów pokarmowych w ochronie frakcji LDL przed utlenieniem., Bromat. Chem. Toksykol., 1998, 2, 93–99.

Lihu Yao, Datta N., Tomas-Barberan F.A., Ferreres F., Martos I., Singanusong R., Flavonoids, phenolic acids and abscisic acid in Australian and New Zeland Leptospermum honeys, Food Chemistry, 2003, 81, 159–168.

Lihu Yao, Yueming Jiang, Riantong Singanusong, Datta N., Raymond K., Phenolic acids and abscisic acid in Australian Eucalyptus honeys and their potential for floral authentication, Food Chemistry, 2004, 86, 169–177.

Soler C., Gil M.I., Garcia-Viguera C., Tomas-Barberan F.A., Flavonoid patterns of French honeys with different floral origin, Apidologie, 1995, 26, 53–60.

Weston R. J., Broclebank L. K., Yinrong Lu, Identification and quantitive levels of antibacterial components of some New Zeland honeys, Food Chemistry, 2000, 70, 427–435.

Wilczyńska A., Rój A., Przybyłowski P., Investigations of phenolic and abscisic acid in different types of honey, materiały Międzynarodowego Sympozjum Towaroznawczego IGWT (8th International Commodity Science Conference IComSC’05), Poznań, 2005, 1298–1303.

Wilczyńska A., Rój A., Przybyłowski P., Próba identyfikacji związków fenolowych w miodach pszczelich, Brom. i Chem. Toksykol., suplement, 2005, 197–201.

Citation pattern: Wilczyńska A., Przybyłowski P., Charakterystyka związków fenolowych zawartych w miodach, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 61, pp. 33-38, 2009

BibTeX     EndNote