Badania laboratoryjne i eksperymentalne poszczególnych elementów zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze rzeczno-morskiej

Damian Filipkowski         

Streszczenie: 

Treść artykułu można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy procesu powstawania i użytkowania aplikacji stworzonej za pomocą programowania obiektowego w programie Delphi 7 Personal. Celem tej aplikacji jest zobrazowanie ewentualnego wyglądu interfejsu użytkownika zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze rzeczno-morskiej, a co za tym idzie, przedstawienie korelacji pomiędzy wszystkimi wskaźnikami i urządzeniami zainstalowanymi na takim mostku. W drugiej części artykułu opisano symulację, jakiej dokonano na grupie studentów piątego roku Wydziału Nawigacji, którzy zostali potraktowani jako przyszli użytkownicy zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze morsko-rzecznej. Symulacja ta doprowadziła z kolei do bardzo ciekawych wniosków i spostrzeżeń.

Issue: 
Pages: 
5
13
Download full text in pdf: 
References: 

Filipkowski D., Założenia nawigacji elektronicznej, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Gdynia 2009.

Citation pattern: Filipkowski D., Badania laboratoryjne i eksperymentalne poszczególnych elementów zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze rzeczno-morskiej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 63, pp. 5-13, 2009

BibTeX     EndNote