Wpływ warunków zaparzania na zawartość garbników oraz wybranych parametrów barwy herbaty

Influence of the tea brewing conditions on the content of tannins and choosen parameters of colour
Abstract: 

The decisive factor in choosing a particular kind of tea is primarily the taste and color of the brew, which depend on the content of such bioactive substances like tannins. The aim this paper was to determine the correlation between the contents of tannins and the color of infusions indicated in the CIE to determine the effect of the temperature used for the brewing of the tea on the researched parameters.

Streszczenie: 

Czynnikiem decydującym o wyborze przez konsumenta konkretnej herbaty jest przede wszystkim smak i barwa naparu, które to z kolei zależą od zawartości m.in. substancji bioaktywnych, w tym garbników. Celem badań było wykazanie wpływu zawartości garbników na barwę naparów herbaty czarnej oznaczoną w systemie CIE oraz wykazanie wpływu temperatury wody użytej do zaparzania herbaty na wartości badanych parametrów.

Issue: 
Pages: 
5
12
Download full text in pdf: 
References: 

Almajano M.P., Carbo R., Angel J., Jimenez L., Gordon M.H., Antioxidant and antimicrobial activities of tea infusions, Food Chemistry, 2008, 108, s. 55–63.

Borowski B., Miłkowska K., Garbniki, tannoidy i związki pokrewne. I. Wiadomości ogólne (Tannins, Tonnoids and Related Compounds. I. General Information), Herba Polonica, 1995, 4, s. 217–239.

Chung F., Schwartz J., Herzog Ch., Tea and cancer prevention: Studies in animals and humans, Journal Nutrition, 2003, 133, s. 3268–3274.

Cisowski W., Dembińska-Migas W., Gill S., Łuczkiewicz I., Analiza fitochemiczna, Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 1995.

Dai Q., Shu X-O., Li H., Yang G. i inni, Is Green Tea Drinking Associated with a Later Onset of Breast Cancer?, Annals of Epidemiology, 2010, 20,1, s. 74–81.

Dmowski P., Śmiechowska M., Zawartość wybranych związków bioaktywnych a walory sensoryczne herbaty, Bromat. Chem. Toksykol., 2008, XLI, 3, s. 530–535.

Ferruzzi M.G., The influence of beverage composition on delivery of phenolic compounds from coffee and tea, Physiology & Behavior, 2010, 100, s. 33–41.

Frazier R.A., Deaville E.R., Greenc R.J., Stringanob E., Willoughbyd I., Plante J., Mueller--Harvey I., Interactions of tea tannins and condensed tannins with proteins, Journal of Pharma-ceutical and Biomedical Analysis, 2010, 51, s. 490–495.

Gonzalez de Mejia E., Ramirez-Mares M.V., Puangpraphant S., Bioactive components of tea: Cancer, inflammation and behavior, Brain, Behavior and Immunity, 2009, 23, s. 721–731.

Haslam E., Thoughts on thearubigings, Phytochemistry, 2003, 64, s. 61–73.

Ilja C.W. Arts, Putte B. van de, Hollman P.C.H., Catechin Contents of Foods Commonly Consumed in The Netherlands.2.Tea, Wine, Fruit Juices and Chocolate Milk, Chemisry, 2000, 40 (5), s. 1752–1757.

Kłódka D., Bońkowski M., Telesiński A., Zawartość wybranych metyloksantyn i związków feno-lowych w naparach różnych rodzajów herbat rozdrobnionych (dust fannings) w zależności od czasu parzenia, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 1, s. 103–113.

Kwiatkowska E., Składniki herbat w zapobieganiu chorób układu krążenia, Postęp Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2007, 2, s. 91–93.

Liang Y., Lu J., Zhang L., Wu S., Wu Y., Estimation of black tea quality by analysis of chemical composition and colour difference of tea infusions, Food Chemistry, 2003, 80, s. 283–290.

Łuczaj W., Skrzydlewska E., Antioxidative properties of black tea, Preventive Medicine, 2005, 40, s. 910–918.

Okuda T., Yoshida T., Hatano T., Correlation of oxidative transformation of hydrolyzable tannins and plant evolution, Phytochemistry, 2000, 55, s. 513–529.

Ostrowska J., Ruczaj W., Skrzydlewska E., Porównanie właściwości antyoksydacyjnych czarnej i zielonej herbaty, Bromat. Chem. Toksykol., 2005, XXXIII, 3, s. 211–221.

Peterson J., Dwyer J., Bhagwat S., Haytowitz D. i inni, Major flavonoids in dry tea, Journal of Food Composition and Analysis, 2005, 18, s. 487–501.

Pleszczyńska M., Szczodrak J., Taniny i ich rozkład enzymatyczny, Biotechnologia, 2005, 1 (68), s. 152–165.

Sharangi A.B., Medicinal and therapeutic potentialities of tea (Camellia sinensis L.) – A review, Food Research International, 2009, 42, s. 529–535.

Wang M., A case-control study on the dietary risk factors of upper digestive tract cancer, [w:] N. Khan, H. Mukhtar, Tea polyphenols for health promotion, Life Sciences, 2007, 81, s. 519–533.

Wierzejska R., Jarosz M., Kawa, herbata a zdrowie. Poradnik dla lekarzy i pacjentów, Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2004.

Citation pattern: Dmowski P., Śmiechowska M., Deja B., Wpływ warunków zaparzania na zawartość garbników oraz wybranych parametrów barwy herbaty, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 68, pp. 5-12, 2011

BibTeX     EndNote