Zintegrowane systemy bezpieczeństwa morskiego

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano wybrane zagrożenia dla bezpiecznego funkcjonowania transportu morskiego, a także zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem żeglugi, ich części składowe, możliwości operacyjne oraz perspektywy wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym.

Issue: 
Pages: 
96
103
Download full text in pdf: 
References: 

Kopacz Z., Morgaś W., Urbański J.; Europejski System Monitoringu Ruchu Statków i Informacji, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 2 (169), Gdynia 2007.

Naus K., Możliwości wykorzystania Systemu Wymiany Bezpieczeństwa Żeglugi w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 4 (175), Gdynia 2008.

Szubrycht T., Rokiciński K., Gospodarka morska w świetle wybranych zagrożeń współczesnego świata, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Gdynia 2006.

Citation pattern: Wróbel K., Zintegrowane systemy bezpieczeństwa morskiego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 63, pp. 96-103, 2009

BibTeX     EndNote